Foodcost รุ่น 10 หลักสูตรปลดล็อคคนทำร้านอาหาร “ต้นทุนบวม กำไรหด”

สำหรับการทำร้านอาหาร หากเริ่มต้นด้วยการคิดต้นทุนหรือการตั้งราคาขายต่อจานที่ผิด การดำเนินธุรกิจอาจเดินไปสู่จุดเจ็บตัว เพราะต้นทุนอาหารถือว่าเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับ 1 ของการทำร้านอาหาร ซึ่งการคำนวณต้นทุนอาหารนั้นไม่ใช่แค่คิดแต่เพียงว่า วัตถุดิบซื้อมาเท่าไร นำมาคำนวณกับปริมาณที่ใช้ ได้ออกมาเป็นต้นทุนต่อจาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายท่านทำอยู่ ถือเป็นความอันตรายต่อกิจการอย่างมาก!

Read more