แพคเกจให้บริการ บริหารดูแลแฟนเพจ

“เพื่อนแท้ร้านอาหาร สนับสนุนให้คนทำร้านอาหารสำเร็จ” จากประสบการณ์คลุกคลีอยู่ในแวดวงธุรกิจร้านอาหาร ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการหลากหลายรูปแบบมากมาย ทำให้เราได้รับรู้ และซึมซับทั้งส่วนสำเร็จ และส่วนล้มเหลวในการทำธุรกิจร้านอาหาร สิ่งหนึ่งที่เราพบว่า เป็นปัญหา และทำให้ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยต้องสูญเสียโอกาสในการแข่งขัน ก็คือ ความไม่พร้อมในการทำการตลาดออนไลน์ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น ขาดประสบการณ์ ขาดเวลา ขาดผู้เชียวชาญจัดการ เป็นต้น จึงกลายเป็นการเสียโอกาสทางการค้าไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งที่ทราบดีว่าในปัจจุบันการตลาดออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊กเพจคือสื่อที่มีพลังสูงมากในการดึงดูดผู้คนให้มาใช้บริการ

Read more