VC Meat แหล่งเนื้อหมูต้นทุนต่ำคุณภาพเกรดA ทางเลือกใหม่คนทำร้านอาหาร SME

ชื่อ VC Meat อาจยังไม่เป็นที่รู้จักเพราะเป็นแบรนด์น้องใหม่เพิ่งเปิดตัวเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารที่มองหาแหล่งเนื้อหมูคุณภาพสูง เน้นความสะอาด ปลอดภัยในราคาต้นทุนไม่สูง แต่หากบอกว่า VC Meat คือการแตกไลน์ธุรกิจรุ่นทายาทของวีระชัยฟาร์ม ราชบุรี รับรองว่าคนในวงการธุรกิจเนื้อหมูต้องรู้จักกันดี เพราะวีระชัยฟาร์ม ราชบุรี คือฟาร์มหมูอันดับ 3 ของประเทศ VC Meat จึงเป็นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ที่มีศักยภาพในการผลิตเนื้อหมูคุณภาพสูงป้อนผู้ประกอบการได้ทุกความต้องการในราคาต้นทุนถูกกว่าเมื่อเทียบเกรดและคุณภาพเดียวกัน

Read more