ขั้นตอนเปิดร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

0
6651

มีคำถามจากเพื่อนสมาชิกเกี่ยวกับการเปิดร้านอาหาร (หรือ ร้านอะไรก็ตาม) ในห้างสรรพสินค้าหรือในศูนย์การค้า ว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้าง เลยขอนำประสบการณ์ที่เคยตะลุยเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าหลายห้างมาแบ่งปันให้เพื่อน ๆ เป็นแนวทาง ไปศึกษากันเลย

ยุ้งข้าวหอม อาหารปักษ์ใต้

14 ขั้นตอนประสานห้างสรรพสินค้าเปิดร้านขายของ

 

1.หลังจากตอบรับใบเสนอราคาห้างสรรพสินค้า

หลังจากที่ตอบรับใบเสนอราคาจากทางห้างสรรพสินค้าแล้ว ทางผู้ให้เช่าจะดำเนินการส่งหนังสือเจตนาการจองพื้นที่ โดยจะมีรายละเอียดการเช่าพื้นที่ให้ได้ทำความเข้าใจก่อนการจองพื้นที่และวางเงินค่าประกันพื้นที่การจอง ส่วนมากจะแบ่งเป็น 2 งวด ทั้งนี้สัญญาการจองพื้นต้องจัดพิมพ์  2  ฉบับเป็นของผู้เช่า 1 ฉบับและของห้างสรรพสินค้าอีก 1 ฉบับ

2.หลังจากวางเงินประกันงวดที่ 1

เมื่อตกลงเซ็นสัญญาการจองพื้นที่และเตรียมเช็คเงินค่าประกันพื้นที่การจองงวดที่ 1 แล้ว ผู้เช่าจะนำสัญญา 2 ฉบับและเช็คไปส่งให้กับทางห้างสรรพสินค้า เพื่อดำเนินการเซ็นเอกสารอนุมัติการจองพื้นที่ พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าประกันการจองงวดที่ 1

ยุ้งข้าวหอม อาหารปักษ์ใต้

3.รับ Requirement

หลักจากรับใบเสร็จค่าประกันแล้วห้างสรรพสินค้าจะจัดส่ง Requirement ของงานระบบที่เราต้องใช้เช่น ขนาดท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง กำลังไฟ กำลังแอร์ เป็นต้น

4.รับไฟล์พื้นที่ห้องและงานระบบ

ทางห้างสรรพสินค้าจะจัดส่งไฟล์พื้นที่ห้องและงานระบบให้กับผู้เช่า โดยเป็นไฟล์ CAD และ PDF ร่วมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการตกแต่ง เพื่อส่งต่อให้ผู้ออกแบบงานตกแต่งและระบบได้จัดทำแบบก่อสร้างต่อไป

ระหว่างนี้ผู้เช่าจะอยู่ในขั้นตอนการหาผู้ออกแบบเพื่อประเมินราคาเขียนแบบ และหากได้ผู้เขียนแบบแล้วจะนัดผู้ออกแบบและผู้ดูแลพื้นที่ให้เช่า เพื่อขอเข้าดูพื้นที่ห้องจริง ตรวจสอบข้อมูลของห้องจริงกับแบบที่ทางห้างสรรพสินค้าส่งมาว่าตรงกันหรือไม่ จากนั้นจะอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ Layout และภาพ Perspective

สร้างแบรนด์ ร้านอาหาร

5.เสนอ Perspective ให้ห้างสรรพสินค้าอนุมัติ

หลังจากที่ได้ภาพ Perspective ที่ต้องการแล้วผู้เช่าจะจัดส่งให้ทางห้างสรรพสินค้าพิจารณาอนุมัติในการให้เขียนแบบก่อสร้างต่อไป ระหว่างนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนการเขียนแบบก่อสร้าง

 

6.ส่งแบบให้ห้างสรรพสินค้าอนุมัติ

หลังจากที่ได้แบบก่อสร้างตามต้องการแล้ว ผู้เช่าจะต้องจัดส่งให้ทางห้างสรรพสินค้าพิจารณาอนุมัติในการเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อไป

ร้าน อาหาร IX CAFÉ

7.จัดหาผู้รับเหมา

เมื่อทางห้างสรรพสินค้าอนุมัติแบบก่อสร้างแล้ว ให้จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าดำเนินงานก่อสร้างได้ทันที

8.ประสานงานห้างสรรพสินค้าขอรับพื้นที่

เมื่อได้ผู้รับเหมาก่อสร้างครบแล้ว (หรือบางส่วนก็ได้) ให้นัดกับทางห้างสรรพสินค้าเพื่อดำเนินการขอรับพื้นที่โดยจะมีเอกสารเซ็นยืนยันการรับพื้นที่ และทำการชำระเงินค่าประกันการจองงวดที่ 2  พร้อมกับสอบถามการเข้าดำเนินงานก่อสร้างว่ามีกฎระเบียบอย่างไรบ้าง เช่น ช่วงเวลาที่สามารถเข้าทำงานได้ การใช้น้ำ ไฟฟ้า การขนของ และอื่น ๆ

9.จ่ายค่าประกันการก่อสร้าง

ทางห้างสรรพสินค้าจะมีใบแจ้งหนี้ค่าวางเงินประกันการก่อสร้างมาให้ผู้เช่าชำระ ซึ่งเงินส่วนนี้จะได้รับคืนต่อเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้น และไม่มีการผิดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ห้างสรรพสินค้าได้ระบุไว้

ร้าน อาหาร IX CAFÉ

10.ประสานงานเรื่องต่าง ๆ

ในระหว่างการก่อสร้างอยู่นั้น จะมีการประสานงานอื่น ๆ อยู่กับห้างสรรพสินค้าอยู่เรื่อย ๆ ดังนี้

  • การขอเอกสารเพื่อนำไปจดทะเบียนและทำ ภพ.20 (โดยฝ่ายกฎหมายจะเป็นผู้แจ้งมาว่าจะต้องใช้อะไรบ้าง)
  • การประสานงานเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในสถานที่เช่า
  • ประสานงานและแก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นต่าง ๆ

11.แจ้งขอเปิด Partition หน้าร้าน

เมื่องานก่อสร้างเสร็จสิ้น จะต้องทำเอกสารแจ้งขอเปิด Partition หน้าร้านเพื่อเตรียมตัวเปิดขาย โดยทางห้างสรรพสินค้าจะส่งเจ้าหนี้เข้ามาตรวจสอบแบบงานตกแต่ง และงานระบบทั้งหมดภายในร้านว่าเป็นไปตามแบบที่แจ้งก่อนเข้าก่อสร้าง และถูกต้องตามเงื่อนไขการตกแต่งหรือไม่

12.ลุ้นผลเปิด Partition หน้าร้าน

หากไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ หรือเป็นข้อแก้ไขเล็กน้อยที่ผู้ให้เช่าผ่อนผันได้ จะทำการอนุมัติให้เปิด Partition เพื่อเตรียมดำเนินการขายต่อไป เมื่อเปิด Partition

สำคัญ! เปิด Partition แล้วจะต้องทำการเปิดขายภายใน 1 วันนับจากวันที่เปิด

ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

 

13.แก้ไขจุดต่าง ๆ ตามห้างสรรพสินค้าแจ้ง

หลังจากเปิดร้านไปแล้วนั้น หากมีข้อแก้ไขที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้ง ให้รีบจัดการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเมื่อแก้ไขเสร็จสิ้น ให้แจ้งไปทางเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ามาทำการตรวจอีกครั้ง

14.แจ้งขอรับเงินค่าประกันการก่อสร้างคืน

เมื่องานก่อสร้างตกแต่ง และงานระบบ ทั้งหมดเสร็จสิ้น ผู้เช่าทำหนังสือแจ้งขอรับเงินค่าประกันการก่อสร้างคืน ซึ่งทางห้างสรรพสินค้าจะทำคืนเป็นเช็คเงินสดและนัดวันรับ

เป็น 14 ขั้นตอนแบบซอยให้ละเอียด ๆ เพื่อที่เพื่อน ๆ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านขนม ร้านฯลฯ จะได้ทราบแนวทางปฏิบัติ จะว่าไปทุกขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่เป็นสิ่งจำเป็นต้องทำตามกติกาของทางห้างสรรพสินค้าก็เท่านั้นเอง ครับ


ผู้เขียน : แอดมินกระต่าย


ประชาสัมพันธ์

วันพุธ – พฤหัสบดีที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562  นี้ Amarin Academy ร่วมมือกับ เพื่อนแท้ร้านอาหาร จัดอบรมหลักสูตร ขั้นตอนก่อนเปิดร้านอาหาร รุ่นที่ 1 “Workback Timeline” ซึ่งผมได้รับเชิญให้เป็นผู้ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร และเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ ในหลักสูตรนี้ จะเป็นความสำคัญของทุกขั้นตอนในการทำร้านอาหาร ตั้งแต่เริ่มต้นจากความคิดว่าง ๆ จนกระทั้งเปิดร้าน มีระบบที่เหมาะสมลงตัว ผมจะแบ่งปันลงลึกในทุก ๆ กระบวนการคิด กระบวนการทำงาน เพื่อเป้าหมาย 3 ข้อ 1 ผู้เรียนเริ่มต้นลงทุนทำร้านอย่างถูกต้อง 2 ให้ผู้เรียนจัดสรรงบลงทุนอย่างเหมาะสม และ งานทุกกระบวนการราบรื่น 3 ให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการทำร้านอาหารปิดจุดเสี่ยงการเจ๊ง จึงอยากแนะนำสำหรับเพื่อน ๆ ที่ตัดสินใจทำร้านอาหารมาเข้าหลักสูตรนี้ก่อนจะเริ่มต้นทำอย่างอื่น ๆ ครับ

เปิดร้านอาหาร

Cost Control For Restaurant SME

READ  ร้านเล็กๆ ช่วงเริ่มต้นสิ่งสำคัญไม่ใช่การ |สร้างแบรนด์|
Loading Facebook Comments ...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here