“4 ขั้นตอน” ลดการลาออกของ “พนักงานใหม่”

0
3102
พนักงาน ร้านอาหาร

ปัญหาพนักงานลาออกเป็นหนึ่งในเรื่องปวดหัวให้กับเพื่อนๆ คนทำร้านอาหาร รับมาใหม่ๆ กี่คนๆ ทำงานได้ไม่ถึงสัปดาห์ก็ออกสำหรับเพื่อนๆ ผู้ประกอบการบางท่านเจอปัญหานี้เล่นงานจนท้ออยากเลิกกิจการไปเลย วันนี้จึงอยากชวนเพื่อนๆ ที่เจอปัญหานี้บ่อยๆ ลองทบทวนดูว่า ที่ร้านของเพื่อนๆ มีวิธีปฏิบัติกับพนักงานใหม่อย่างไรบ้างได้ทำ 4 ข้อต่อไปนี้บ้างหรือไม่ เพราะ 4 ข้อต่อไปนี้สามารถช่วยให้พนักงานใหม่มีมุมมองที่บวกต่อการทำงานร้านเราและลดอัตตราการหายตัวไปของพนักงานใหม่ได้ดี

พนักงาน ร้านอาหาร ข้าวผัดปูเมืองทอง

 

1.จัด Buddyประกบ

เมื่อมีพนักงานเข้างาน ทางร้านควรจะจัด Buddy ให้กับพนักงานใหม่โดยหน้าที่ของ Buddy นี้คือการสอนงาน ให้คำแนะนำ และอยู่ด้วยกับพนักงานในช่วงเบรคต่างๆ เพื่อไม่ให้พนักงานใหม่นั้นรู้สึกเคว้งคว้างในการทำงานกับสถานที่ใหม่ โดยทางร้านควรจัดให้พนักงานกับ Buddy เข้างานพร้อมกัน เบรคพร้อมกัน อย่างน้อยประมาณ 3-5 วัน

2.เลี่ยงวันมามาก

ควรเลี่ยงไม่ให้พนักงานใหม่มาเริ่มงานในวันที่ลูกค้าเยอะเช่น ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพราะพนักงานใหม่มาด้วยความไม่รู้ว่าต้องทำอะไรในตำแหน่งงานต่างๆ ของร้าน แน่นอนต้องเกิดความสับสนและไม่มั่นใจในการทำงาน ขาดคนดูแลในวันนั้นๆ ที่ลูกค้ามาก สุดท้ายก็มีความรู้สึกอึดอัดใจจนพาไปสู่การลาออกได้

ความสำเร็จ ร้านอาหาร ข้าวผัดปู

 

3.ขอทดสอบสัก 2-3 วัน

ใช้ระบบการรับสมัครด้วยการทดลองงาน ในหลายๆ ครั้งที่เรารับสมัครพนักงานมาด้วยการสัมภาษณ์ปากเปล่า+เอกสารแต่พอทำงานจริงแล้วไม่ตรงตามที่คาดหวัง จึงแนะนำว่าให้แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วนคือ การสัมภาษณ์ปากเปล่าพร้อมดูแลเอกสาร และหากมีแนวโน้มที่ผ่านเกณฑ์ที่ต้องการ ให้นัดวันมาทดลองงานประมาณ 2-3 วัน โดยให้ทดลองงานในตำแหน่งที่สมัคร

Opration

วันแรกให้เข้ารอบ Mid-Shift หรือระหว่างเปิดร้าน เพื่อให้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการทำงานในตำแหน่งที่สมัคร

วันที่สองให้เข้ารอบ OP-Shift หรือรอบเปิดร้าน เพื่อดูเรื่องการเดินทางมาทำงานในรอบเปิดร้านว่าสะดวกหรือไม่ และเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการทำงานรอบเปิดร้าน

วันที่สามให้เข้ารอบ CL-Shift หรือรอบปิดร้าน เพื่อดูเรื่องการเดินทางกลับบ้านรอบปิดร้านว่าสะดวกหรือไม่ และเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการทำงานรอบปิดร้านซานตาเฟ่ สเต็ก เพื่อนแท้ ร้านอาหาร

ซึ่งในการฝึกงานทั้ง 3 วันนั้น ทางร้านจะต้องจัด Buddy ให้พนักงานทดลองงานด้วย และเมื่อได้ทดลองงานครบ 3 วันตามกำหนดแล้ว ทางร้านจะต้องประเมินความสามารถและทัศนคติในการทำงานร่วมกับ Buddy ที่ได้อยู่กับพนักงานทดลองานนั้นว่า ในระหว่างการเรียนรู้เป็นคนตั้งใจเรียนหรือไม่ ความสะอาดในการทำงานเป็นอย่างไร เป็นคนที่เหมาะสมกับงานในตำแหน่งที่สมัครมาหรือไม่ และมีทัศนคติในการทำงานที่ดีหรือไม่

หลังจากที่ได้ประเมินร่วมกับ Buddy เรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะเรียกพนักงานทดลองงานมาทำการแจ้งผลพร้อมกับรับฟังความเห็นของพนักงานทดลองงานด้วยว่ารู้สึกอย่างไรกับการทำงานที่นี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น เผื่อว่าหลังจากได้ทดลองงานแล้วรู้สึกไม่ชอบ จะได้ไม่เสียเวลากันทั้ง 2 ฝ่าย

 

ซานตาเฟ่ สเต็ก เพื่อนแท้ ร้านอาหาร

4.อย่าลืมปฐมนิเทศ

เมื่อพนักงานใหม่เข้าทำงานแล้ว ควรจะปฐมนิเทศเพื่อแจ้งกฎระเบียบร้าน ความก้าวหน้าของงาน สวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานได้เข้าใจและเห็นความก้าวหน้าตรงกัน เพื่อลดปัญหาในการกระทำผิดกฎระเบียบของทางร้าน

 

ในช่วงพนักงานเข้าใหม่นั้น อยากให้เจ้าของร้านหมั่นดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงเรียนรู้เรื่องงานและปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน อยากให้เขาเป็นพนักงานแบบไหนช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เราสามารถถ่ายทอด DNA ที่เราต้องการให้กับเขาได้ดีที่สุด


TR : กระต่ายดำ 124


ประชาสัมพันธ์

Operation Setup4

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร Operation Setup For Restaurant SME จัดการร้านอาหารให้เป็นระบบ “รุ่น 4” อัพเดตเหนื้อหาใหม่

🌟 หลักสูตรนี้มุ่งหวังผลลัพธ์ 3 ข้อเป็นสำคัญ

1.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีเครื่องมือในการวางระบบจัดการภายในร้าน
2.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีเครื่องมือในการจัดการบุคคลากรภายในร้านแต่ละตำแหน่ง
3.ช่วยให้ผู้ประกอบการมีเวลาให้กับชีวิต ออกไปค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ นำมาพัฒนาร้าน โดยไม่ต้องกังวลว่า ไม่อยู่ร้านแล้วร้านจะเจ๊ง
▬▬▬▬▬
👉หัวข้อการอบรม👈

course outline
1.Operation ทำอะไร – บริหารปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น เงินทุน, แรงงาน, วัตถุดิบ
ให้กลายเป็นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพีงพอใจ

2.S.O.P คัมภีร์ ในการทำงาน

3.Q.S.C เครื่องมือสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

4.แผนเผชิญหน้ารับมือกับปัญหาลูกค้า Complain

5.การตั้งเป้าหมายและวิธีการไปถึงเป้าหมาย
-Sales หัวใจสำคัญในการวางแผนงานอื่น ๆ
การตั้งเป้าหมายโดยใช้ฐานข้อมูลช่วยลดข้อผิดพลาดและการสูญเสีย
-การทำข้อมูลการขายนั้นสำคัญ Daily Sales, Monthly Sales, Yearly Sales เก็บไว้
เพื่อดูแนวโน้มยอดขายและใช้ในการวางแผนต่อไป
-เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในรายงานต่าง ๆ เพื่อนำไปวางแผนงาน

6.ระบบการบริหารงานบุคคล
-การวางแผนกำลังคน – ใช้คนเท่าไร, ทำอะไรบ้าง เพื่อบริหารต้นทุนแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-การกำหนดรายละเอียดงาน – ใครต้องทำอะไร เพื่อสรรหาคนที่เหมาะสมกับงาน
-ระบบการฝึกอบรม – ต้องสอนอะไรใคร, อย่างไร เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงานแก่พนักงานและลดความผิดพลาด
-แผนความก้าวหน้า – แรงจูงใจในการการทำงาน, ลดอัตราการลาออกซึ่งเป็นการลดต้นทุนทางหนึ่ง
-เทคนิคการบริหารแรงงานในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ
– การจัดตารางงานและการกระจายงานอย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาคอขวดในการทำงาน

ึ7.เครื่องมือ Daily Operation -ทำให้ดีที่สุดในทุกวัน เพื่อประสิทธิภาพที่ดี

8.เครื่องมือ Open Shift – ยกระดับประสิทธิภาพพนักงาน และลดปัญหาการทำงาน
ลดความเหนื่อยของพนักงานทั้งหมดในร้าน

9.เครื่องมือ Floor Control – จัดสรรกำลังพลให้เหมาะสมกับพื้นที่ จัดอาวุธให้พนักงานพร้อมทำกำไร

10.เครื่องมือ Closing Shift – กลยุทธ์การวางแผนเปิดร้านประจำวันที่สมบูรณ์แบบ

“Operation วางแผนดี อย่างมีระบบ ติดตามสม่ำเสมอ พร้อมปรับปรุงที่ดีขึ้น เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ”

▬▬▬▬▬
👉รับได้จำนวนจำกัด
➡อบรมวันพฤหัสที่ 28 มิถุนายน 2561
➡เวลา 9.00 น.-16.00 น.

➡ สถานที่อบรม
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

➡ อัตราค่าหลักสูตร
เพียง 4,000 บาท/คน เท่านั้น!!! (ไม่รวม Vat เฉพาะผู้ต้องการใบกำกับภาษี บวกVatเพิ่ม 7%)
*เอกสารการเรียน, อาหารว่างเช้า-บ่าย และอาหารมื้อเที่ยง จัดเตรียมไว้พร้อม

➡เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
➡ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวนจำกัด
➡ลงทะเบียนเข้าร่วมด่านล่าง
➡หรือ สอบถามสำรองที่นั่งโทร. 0917804724 (คุณโอ๋)
➡ID Line :

รายละเอียดหลักสูตรคลิก

Cost Control For Restaurant SME

Loading Facebook Comments ...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here