สุรชัย ชาญอนุเดช CEO

เทคนิค สร้าง Story ธุรกิจ
สุรชัย ซานตา เฟ่ สเต๊ก