สูตรเช็คสภาพคล่องของกิจการร้านอาหาร

ทำร้านอาหารต้องมีกำไร! คือเป้าหมายสำคัญข้อ1 ของคนทำร้านอาหาร แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ารายได้เข้ามาต่อวัน ที่อาจดูเหมือนมากเป็นรายได้ที่เรียกว่ากำไรแท้จริง วันนี้เรามีสูตรง่ายๆ เป็นสูตรในการตรวจสอบสุขภาพ สภาพคล่องทางการเงินของกิจการร้านอาหารเบื้องต้นมาแบ่งปันกัน

ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่จะใช้เงินสดหมุนเวียนในกิจการ ดังนั้น เราจะต้องคำนึงถึงสภาพคล่องเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและประเมินความเสี่ยงในการทำธุรกิจได้

 

P7181117

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคืออะไร 

 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือ ความเสี่ยงที่ธุรกิจมีแหล่งเงินทุนไม่เพียงพอในการชำระภาระผูกพันต่างๆ ตรงตามกำหนดเวลา เช่น ชำระค่าเช่าร้าน ค่าแรงลูกจ้าง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เป็นต้น สูตรเช็คสภาพคล่องของธุรกิจนี้เป็นวิธีสากลที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆ ประเภทกิจการ แต่จะยกมาเป็นตัวอย่างเฉพาะประเภทธุรกิจร้านอาหาร

 

ถ้าร้านอาหารที่ทำบัญชีอย่างเต็มระบบ ทางร้านจะมีบัญชี ที่เราเรียกว่างบดุล ก็สามารถนำตัวเลขในงบดุลมาคำนวณได้เลย แต่สำหรับกิจการที่บันทึกแต่รายรับ รายจ่าย ให้ใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

 

สูตรการคำนวณ สภาพคล่องทางการเงิน

 

เราจะเรียกว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน (CA) /หนี้สินหมุนเวียน (CL)

ใช้ในการวัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ถ้าค่าที่คำนวณได้สูงเท่าใด แสดงว่า บริษัทมีความสภาพคล่องที่ดี แต่ปกติถ้าค่าที่ได้เกินกว่า 2 ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ

 IMG_0357-1

จากสูตร สินทรัพย์หมุนเวียนคืออะไร สำหรับกิจการร้านอาหารมี (สมมติตัวเลขควบคู่กันไป)

1.เงินสด   30,000 บาท เงินฝากธนาคาร 100,000 บาท

2.ลูกหนี้ เช่น ขายเงินเชื่อ 5,000 บาท (ส่วนใหญ่กิจการร้านอาหารจะไม่ค่อยมี)

3.สินค้าคงเหลือ คือ สต๊อควัตถุดิบ อาหารสด เหลือ 4,000 บาท ผักเหลือ 500 บาท เครื่องปรุงเหลือ 300 บาท น้ำอัดลม 2,000 บาท เหล้า ฯลฯ เป็นต้น

 

หนี้สินหมุนเวียน เช่น

  1. เจ้าหนี้การค้า – ค่าอาหารที่เราซื้อเงินเชื่อ มีกำหนดการจ่ายเช่น ทุก 7, 15, 30 วัน เช่น อาหารสดค้างจ่ายอยู่ 10,000 บาท เป็นต้น
  2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะต้องจ่ายแต่ละเดือน เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแรง ค่าอาหารสด ผักสด เครื่องปรุง ที่มันหมุนเวียนใช้อยู่ตลอดเวลา (จ่ายสด ไม่เชื่อ) รวมประมาณ 50,000 บาททำเป็นตารางเพื่อเข้าใจง่าย

 

สินทรัพย์หมุนเวียน

รายการ จำนวนเงิน (หน่วย:บาท)
เงินสด 30,000
เงินฝากธนาคาร 100,000
ลูกหนี้ 5,000
สินค้าคงเหลือ 4,000+500+300+2,000=6,800
รวมเป็นเงิน 141,800

 

หนี้สินหมุนเวียน

รายการ จำนวนเงิน (หน่วย:บาท)
เจ้าหนี้การค้า 10,000
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 50,000
รวมเป็นเงิน 60,000

 

นำตัวเลขที่ได้มาแทนค่าในสูตร

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน (CA) /หนี้สินหมุนเวียน (CL)

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = 141,800 / 60,000

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = 2.36

 

จากค่าที่ได้ เกิน 2 แสดงว่ากิจการมีความเสี่ยงที่ต่ำคือกิจการยังมีความสามารถในการชำระหนี้ หรือสภาพคล่องที่ดีอยู่ แต่ถ้าคำนวณออกมาค่าที่ได้ต่ำกว่า 2 ถือว่ากิจการขาดสภาพคล่อง หรือมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูง จะต้องมาวิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงกันใหม่

 5 ข้อคนทำร้านอาหารต้องระวัง

นี่เป็นเพียงสูตรเบื้องต้นที่จะทำให้เราพอมองเห็นอนาคตระยะสั้นของร้านได้ เพื่อให้แนวทางปรับปรุงแก้ไขหากกิจการตกอยู่ในภาวะเสี่ยง การทำร้านอาหารมีปัจจัยผันแปรอื่นๆ ให้เราต้องรอบคอบและใส่ เพราะการทำร้านอาหารร้านหนึ่งก็ไม่ต่างจากการลงทุนทำธุรกิจใหญ่ๆ กำไรคือหัวใจสำคัญ สภาพคล่องคือความปลอดภัย อย่าทำร้านอาหารเพราะคิดว่า ไม่รู้จะทำอะไรเปิดร้านอาหารดีกว่า คุณจะเจ็บตัวแบบต้องจดจำ เพราะการเปิดร้านอาหารแบบไม่มีการวางแผนเชิงธุรกิจโอกาสสำเร็จยาก แต่ถ้ามีการวางแผนอย่างรอบคอบโอกาสสำเร็จแบบไปได้ยาวๆ ก็ไม่ยากเช่นกัน


By…แอดมินปอย


 

บทความต่อเนื่อง

>> สูตรบริหารความเสี่ยง เมื่อกิจการร้านอาหารตกอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่อง

 

 

9eak
9eak
ทดสอบครับ

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Stay Connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

Latest Articles