10 ข้อเจ๊ง VS 13 ข้อเจ๋ง

0
410

พักเรื่องสาระหนักๆ มาติดตามเรื่องเบาๆ ที่ไม่แน่ใจว่า จะเบาหรือไม่…ผมมี 10 ข้อเจ๊ง กับ 13 ข้อเจ๋งที่ประมวลจากประสบการณ์พบคุยกับคนทำร้านอาหารแล้วนำมาสรุปในความเห็นส่วนตัวแบบกว้างๆ ไม่ได้เจาะลึก เผื่อจะเป็นไกด์ให้เพื่อนๆ ได้ ลองมาติดตามกันครับ


 

10 ข้อเจ๊ง

 

1.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๊งคือ…คนที่ไม่รักในสิ่งที่ทำ (ตามคนอื่น)
2.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๊งคือ…คนที่ไม่เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค
3.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๊งคือ…คนที่ใช้เงินเปลือง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
4.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๊งคือ…คนที่ไม่หาความรู้ด้านอาหารเพิ่มเติมเสมอ
5.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๊งคือ…คนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์
6.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๊งคือ…คนที่ไม่ชอบการสังเกตในสิ่งต่างๆ ที่อยู่โดยรอบ
7.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๊งคือ…คนที่ไร้ซึ่งความอดทนอดกลั้น
8.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๊งคือ…คนที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องการจัดการการบริหาร
9.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๊งคือ…คนที่ขี้เกียจ หนักไม่เอาเบาไม่สู้
10.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๊งคือ…คนที่ขาดไหวพริบปฏิภาณในเรื่องต่างๆ


13 ข้อเจ๋ง

 

1.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๋งต้อง…รักในสิ่งที่ทำ ให้เวลา ใส่ใจ มุ่งมั่นตลอด
2.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๋งต้อง…เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างชัดเจน
3.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๋งต้อง…ใช้เงินคุ้มค่ากับการลงทุนทุกบาททุกสตางค์
4.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๋งต้อง…หาความรู้ด้านอาหารใส่ตัวเสมอ
5.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๋งต้อง…ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานโดยตลอด
6.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๋งต้อง…ชอบสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว
7.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๋งต้อง…พกความอดทนอดกลั้นติดตัวเสมอ
8.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๋งต้อง…เข้าใจเรื่องการจัดการการบริหารอย่างถ่องแท้
9.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๋งต้อง…ขยัน งานหนักเอางานเบาสู้
10.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๋งต้อง…มีไหวพริบปฏิภาณในหลายเรื่อง
11.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๊งต้อง…มีวิสัยทัศน์และมุมมองที่กว้างไกล
12.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๋งต้อง…ฉลาด ทันคนอื่นทุกสถานการณ์
13.เจ้าของร้านอาหารที่เจ๋งต้อง…ไม่เดินตามรอยของผู้อื่นไปตลอด


เป็นเพียงข้อสรุปจากความคิดส่วนตัวครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here