สิ่งที่คนทำร้านอาหารจำเป็นต้องทำ! ในปี 2019

ในโอกาสปีใหม่วันนี้จึงอยากชวนเพื่อนๆ ผู้ประกอบการร้านอาหารทำภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่ออนาคตกิจการร้านอาหารของเพื่อนๆ เป็นภารกิจที่ร้านอาหารสำเร็จ หรือร้านอาหารที่ทำเพื่อธุรกิจทุกแบรนด์ทำกัน แต่ร้าน SME ยังมีจำนวนน้อยที่ทำ หรือทำแต่ยังไม่ถูกแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งเจตนารมณ์ของเพื่อนแท้ร้านอาหารตลอดมาเน้นย้ำกับเพื่อนๆ เสมอว่า เราสนับสนุนให้เพื่อนๆ ทำร้านอาหารเพื่อเป็นธุรกิจ เป็นธุรกิจที่เติบโต ยั่งยืน ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้ หรือพูดแบบสรุปก็คือ “ทำร้านอาหารอย่างมืออาชีพ”  และสิ่งที่มืออาชีพในการทำร้านอาหารต้องทำในทุกๆ สิ้นปีหรือช่วงต้นปีใหม่ก็คือ “แผนธุรกิจสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมีถึง”

Business-Plan

การทำแผนธุรกิจมีความจำเป็นอย่างมากเพราะจะทำให้เพื่อนๆ ทราบสถานการณ์ต่างๆ ของร้านในปีที่กำลังจะผ่านไปเพื่อเตรียมตั้งเป้าหมาย วางแผนต่างๆ สำหรับปีที่กำลังจะมาถึง ซึ่งการทำแผนธุรกิจเพื่อให้มีเป้าหมายในแต่ละปีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องทำบนพื้นฐานของข้อมูลในปีที่ผ่านมา ได้แก่

➡งบกำไร-ขาดทุนในแต่ละเดือนที่ผ่านมา

➡ยอดขายและจำนวนลูกค้าในแต่ละเดือนที่ผ่านมา

➡ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละเดือนที่ผ่านมา

➡สรุปผลแผนการตลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเช่นโปรโมชั่นไหนปัง โปรโมชั่นไหนร่วง, เมนูใหม่อะไรขายดี-ขายไม่ดี เป็นต้น

➡ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี เช่น

➡ปัญหาที่ส่งผลต่อกับ QSC เช่น พนักงานไม่พอทำให้บริการช้า, รสชาติไม่นิ่ง ร้านมีแมลงสาบ/หนู เป็นต้น

➡ปัญหาพนักงาน เช่น ลาออก , การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

➡ปัญหาเรื่องต้นทุนสูง เช่น บางเดือนวัตถุดิบบางรายการขาดตลาดทำให้ต้นทุนสูงขึ้น มีวัตถุดิบเสียเนื่องจากหมดอายุ มีการใช้เงินในการซ่อมแซมอุปกรณ์ครัวสูง

➡ปัญหาเรื่องยอดขายตกเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น มีร้านอาหารดักหน้าก่อนถึงร้านเรา กลุ่มนักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวเหมือนแต่ก่อน เป็นต้น

➡ปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้า หรือ Feedback จาก Social

 

สำหรับใครที่มีการตั้งเป้าหมายในปีที่ผ่านมาอยู่แล้วก็อย่าลืมเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าที่ตนเองตั้งไว้ด้วยว่า เป็นไปตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะอะไร และถ้าได้ก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้เช่นกันว่าเป็นไปตามเป้าหรือเกินเป้าเพราะอะไร เราจะได้นำมาใช้ในปีถัดไป

Business-Plan

เมื่อได้ข้อมูลข้างต้นมาแล้ว ก็จะเข้าสู่การทำแผนธุรกิจในปีถัดไป ซึ่งมีแผนธุรกิจหลักที่จะแนะนำ คือ

1.การกำหนดรายยอดขายประจำปี

2.การกำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วน

3.การกำหนดมาตรฐาน QSC เพื่อความประทับใจของลูกค้า

4.การบริหารความสุขของพนักงาน&ลดอัตราการลาออก

5.การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

cafe

โดยในแต่ละหัวข้อของแผนธุรกิจหลักนั้นก็จะมีแผนย่อยลงไปอีกซึ่งเรียกว่า Action Plan หรือแผนการต่างๆ ที่จะทำให้แผนธุรกิจหลักประสบผลสำเร็จ ซึ่งการเขียน Action Plan นั้นจะต้องประกอบไปด้วย

 

1.เป้าหมายหรือผลลัพธ์ของ Action Plan ที่จะทำคืออะไร

2.กระบวนการต้องทำอะไรบ้าง และมีรายละเอียดงานในการดำเนินการอย่างไร

3.ระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดเมื่อไร

4.ใครเป็นผู้รับผิดชอบ

5.งบประมาณในการดำเนินการคือเท่าไร

Complain ร้องเรียน ร้านอาหาร

ขอยกตัวอย่างการทำแผนธุรกิจสำหรับปีถัดไปสัก 1 หัวข้อให้เพื่อนๆ ได้ดูเป็นตัวอย่าง และเผื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้กับร้านของเพื่อนๆ กัน

แผนการกำหนดยอดขายประจำปี

ข้อมูล 2017 :

➡ยอดขาย 2,000,000 บาท

➡จำนวนลูกค้า 19,500 คน

➡ค่าเฉลี่ยต่อหัว 102.5 บาท

เป้าหมายยอดขายปี 2018 : ยอดขายโตขึ้น 10% = 2,200,000 บาท

ดังนั้น จะมียอดขายที่ต้องทำเพิ่มประมาณ 200,000 บาท/ปี

หรือ 16,667 บาท/เดือน

Actionplan

Action Plan 1 : เพิ่มค่าเฉลี่ยต่อหัวจาก 102.5 บาท/คน เป็น 107 บาท

 

วิธีการจัดการคือ

➡จัดเซ็ทเมนูอาหารสำหรับลูกค้า 1 คนทานอยู่ที่ราคา 109 บาท

➡ทำโปรโมชั่นเดือนเว้นเดือน เมื่อสั่งอาหารครบ 200 บาท แลกซื้อของทานเล่น ในราคาสุดคุ้มเพียง 19 บาทจากปกติ 35 บาท

➡ทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเซ็ทเมนู และสื่อสำหรับโปรโมชั่น

➡ทำการฝึกอบรมพนักงานให้เชียร์ขายเมนูเซ็ทในกรณีที่ลูกค้ามา 1 ท่าน

➡ทำการฝึกอบรมพนักงานให้แนะนำโปรโมชั่นที่ทางการตลาดทำออกมา

➡มีการวัดผลของค่าเฉลี่ยต่อหัวทุกๆ 1 สัปดาห์หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้มีการแก้ไขทันที

ระยะเวลา : 15 มกราคม – 31 ธันวาคม 2018

ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการสาขาและพนักงานทุกคน

งบประมาณ : ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ 3,000 บาท

ซานตาเฟ่ สเต็ก เพื่อนแท้ ร้านอาหาร

Action Plan 2 : เพิ่มช่องทางการขายเป็น Delivery

 

วิธีการจัดการคือ

➡สรุปเมนูที่สามารถจัดส่ง Delivery แล้วมีผลกระทบต่ออาหารที่น้อยที่สุด

➡ดูเรื่องของบรรจุภัณฑ์ในการจัดส่ง

➡ทำการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องของการทำอาหารใส่บรรจุภัณฑ์สำหรับ Delivery

➡สรุปพื้นที่การจัดส่ง และเลือกช่องทาง/วิธีการจัดส่งอาหาร

ระยะเวลาเตรียมความพร้อม : 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2018

เริ่มจำหน่าย : 1 มีนาคม 2018

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของกิจการและเชฟ

งบประมาณ : ค่าซื้อบรรจุภัณฑ์ 2,000 บาท / ค่า Ads Facebook 3,000 บาท

 

การกำหนดแผนธุรกิจในแต่ละปี เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก ยากให้เพื่อนๆ ใส่ใจและให้เวลากับการทำแผนธุรกิจนี้สักนิด เพื่อที่จะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำร้านอาหารในปี 2019 “เป้าหมายชัด ความสำเร็จก็ชัด”


เปิดร้านอาหาร พนักงาน
TR:กระต่ายดำ124
9eak
9eak
ทดสอบครับ

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Stay Connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

Latest Articles