สูตรหาจุดคุ้มทุน ให้ร้านอาหารทำกำไร (ซักทีเถอะ!)

0
7518
ปัญหาใหญ่ข้อหนึ่งของเพื่อน ๆ ผู้ประกอบการร้านอาหารSME คือ ไม่รู้จุดคุ้มทุน หรือ Break Even Point ของตัวเองความสำคัญของจุดคุ้มทุนมันคือเกราะคุ้มกันไม่ให้ร้านเราเจ๊งหรือช่วยให้เราตัดสินใจถอนตัวได้ทันก่อนจะเจ็บหนักหรือให้เราวางแผนได้ถูกว่าจะทำอะไรให้ยอดขายเพิ่มเพราะเมื่อเพื่อนๆ รู้จุดคุ้มทุนก็จะนำไปสู่การรู้โปรเจคเซลล์ (Project Sale) เมื่อรู้โปรเจคเซลล์ก็จะนำไปสู่Action Plan เพื่อให้ได้ยอดขายตามProject Sale จุดคุ้มทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อกำไร ขาดทุน และเจ๊ง!
CostControl
จุดคุ้มทุนเอาแบบภาษาเข้าใจง่าย ๆ เลย คือขายแล้วไม่ขาดทุน ไม่ต้องควักเนื้อ แต่ก็ไม่มีกำไร!

หรือ รายรับ = รายจ่าย นั้นเอง

เราจึงจำเป็นต้องรู้ว่า “จุดคุ้มทุน” ของร้านเราอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อจะได้วางแผน วางเป้าทำยอดขายให้มีกำไร

ในการหาจุดคุ้มทุนนั้นให้เริ่มต้นจากการหาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของร้าน โดยค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

👉 ค่าใช้จ่าย Fixed Cost คือค่าใช้จ่ายที่คงที่ ไม่แปรผันตามยอดขาย ต่อให้ขายมากขายน้อยหรือไม่ขายเลยก็ต้องเสีย ได้แก่ ค่าแรงพนักงาน(F/T) , ค่าเช่าพื้นที่(กรณีที่เป็นFix Rate) , ค่าเสื่อม เป็นต้น
👉 ค่าใช้จ่าย Variable Cost คือค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามยอดขาย ได้แก่ ค่าแรงพนักงาน(P/T) , ค่าวัตถุดิบอาหารค่าน้ำ , ค่าไฟฟ้า , ค่าแก๊ส เป็นต้น

มาดูตัวอย่างกัน : สมชายเปิดร้านขายอาหารญี่ปุ่นอยู่แถวสามย่านมา 2 เดือน มียอดขายและค่าใช้จ่ายที่พอจะประมาณการได้ ดังนี้

👉 ยอดขายเฉลี่ย 2 เดือนอยู่ที่ 300,000 บาท

👉 มีต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยต่อเดือนคิดเป็น 32% (ของยอดขาย)

CostControl
👉 มีค่าแรงพนักงาน Fulltime 5 คน และค่าแรงเจ้าของกิจการ 1 คน รวมกันอยู่ที่ 80,000 บาท
👉 มีค่าแรงพนักงาน Partime เฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,000 บาท
👉 มีค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า และค่าแก๊ส เฉลี่ยต่อเดือนที่ 27,000 บาท
👉 มีค่าเช่าที่เดือนละ 55,000 บาท
👉 มีค่าเสื่อมจากการลงทุนก่อสร้างร้าน อยู่ที่เดือนละ 30,000 บาท
👉 มีค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่นเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใบปลิว สื่อเมนู งานซ่อมแซม ค่ารถเดินทางซื้อของ เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท
CostControl

ข้อมูลตัวเลขทั้งหมดนี้คือโจทย์นำมาคำนวณหาจุดคุ้มทุนว่าต้องมียอดขายต่อเดือนอยู่ที่เท่าใหร่ร้านถึงจะอยู่รอดเข้าสูตรคำนวณ ดังนี้

  1. ยอดขาย 300,000 – ต้นทุนอาหาร 32% (96,000 บาท) = 204,000 บาท
  1. นำยอด 204,000 –ต้นทุนค่าแรงพนักงาน, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าแก๊ส, ค่าเช่าที่, ค่าเสื่อม, ค่าใช้จ่ายจิปาถะ

204,000-217,000 = -13,000 บาท

เมื่อคำนวณแล้วตัวเลขที่ได้แสดงให้เห็นว่าหากร้านของสมชายมียอดขายเดือนละ 300,000 บาท ร้านจะขาดทุนอยู่เดือนละ 13,000 บาท

business-plan
ดังนั้น หากใครคำนวณแล้วผลลัพธ์ออกมาติดลบแบบนี้ เพื่อน ๆ จะต้องมีการวางแผนอัพยอดขายขึ้นเพื่อให้อย่างน้อยได้อยู่ในจุดคุ้มทุนของร้าน โดยเพื่อน ๆ ควรบวกยอดขายเพิ่มจากจุดคุ้มทุนไปอีก 10-20%  เพื่อเป็นยอดขายในแต่ละเดือนให้ทางทีมบริหารหรือพนักงานช่วยกันพลักดันยอดขาย สาเหตุที่ต้องบวกเพิ่ม10-20% เพราะการทำธุรกิจร้านอาหารจะมีเดือนแข็งเดือนอ่อน ซึ่งยอดขายไม่สามารถคงที่ได้ตลอดเวลาดังนั้นเดือนไหนโกยได้ต้องโกยให้ได้เยอะที่สุดเพื่อมาชดเชยเดือนที่ยอดขายตกลง
เมื่อรู้แล้วว่าต้องทำยอดขายในแต่ละเดือนให้ได้เท่าไหร่จึงจะไม่ขาดทุน เพื่อน ๆ จะต้องกระจายเป้าลงเป็นเป้ายอดขายในแต่ละวันอีกด้วย เนื่องจากยอดขายในแต่ละวันจะไม่เท่ากันอีกเช่นกัน บางพื้นที่ขายดีวันจันทร์-ศุกร์ บางพื้นที่ขายดีวันเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้นต้องมีการตั้งเป้ายอดขายรายวันที่แตกต่างกันออกไป
restaurant
ซึ่งเมื่อเพื่อนๆ เห็นแล้วว่าเป้ายอดขายในแต่ละเดือน ในแต่ละวันต้องทำได้เท่าไร ทีนี่เพื่อนๆ ก็สามารถนำส่วนต่างรายได้ระหว่างเป้ายอดขายกับรายได้ที่เคยทำได้ไปหากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อมาเติมเต็มในส่วนยอดขายที่หายไป เพื่อทำให้ร้านของเพื่อนๆ ไม่ขาดทุนอีกต่อไป

Tip : จุดคุ้มทุนนั้นนอกจากยอดขายที่ต้องทำแล้ว ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ด้วย และที่สำคัญห้ามประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ต่ำ เพราะหากค่าใช้จ่ายมันเกินขึ้นมาจะลำบากภายหลังนะครับ

“การทำธุรกิจที่ดีต้องมีเป้าหมาย ทำร้านอาหารต้องรู้ว่า ขายได้เท่าใดร้านถึงไม่เจ๊ง”


ช่วงนี้ตรง ๆ ขายคอร์สครับ เพราะมันสำคัญและจำเป็นต่อร้านอาหารของเพื่อน ๆ โดยตรง

เรื่องการคิดต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจร้านอาหาร ร้านอาหาร 80%ที่ขายไม่เหลือกำไรก็มาจากสาเหตุคิดต้นทุนผิดพลาด เอาแค่เรื่องตั้งราคาอาหารผิดเรื่องเดียวก็ทำให้หลาย ๆ ร้านขายขาดทุนเข้าเนื้อ หลายคนตั้งราคาอาหารจากการกะเอาตามความรู้สึก คิดเอาจากวัตถุดิบที่ซื้อมา โดยลืมไปว่า วัตถุดิบนั้นใช้ไม่ได้ทั้งหมดแต่เอาต้นทุนราคาที่ซื้อมาเป็นตัวตั้งในการคิดราคาอาหาร ผลคือ ขายยังงัยก็ขาดทุน เพราะต้นทุนมันผิดตั้งแต่แรก ในหลักสูตร Cost Control ตลอด 15 รุ่นที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญอย่างมากกับเรื่องจัดการต้นทุนให้ถูกต้องและเหมาะสมของแต่ละร้าน ดังนั้น หากเพื่อน ๆ กำลังจะเริ่มต้นทำร้านก็ดี หรือทำอยู่แล้วแต่มีปัญหาเรื่องต้นทุนสูง ขายได้กำไรน้อย ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครหลักสูตร Cost Control รุ่น 16 ซึ่งหลักสูตรนี้เต็มเร็ว และมีผู้ประกอบการกว่า 1,000 คนจากในและนอกประเทศให้ความไว้วางใจเข้าอบรม ทุกท่านที่นำความรู้และเครื่องมือที่เราแบ่งปันให้ไปใช้ เห็นผลลัพธ์ทางบวกทันที เราจึงอยากขอให้เพื่อน ๆ ที่กำลังจะเริ่มต้นทำร้าน หรือทำอยู่แล้วแต่มีปัญหาเรื่องต้นทุนสูง ขายได้กำไรน้อย มาเข้าอบรมสักครั้ง เพื่อจะได้กำจัดปัญหาต้นทุนให้หมดไป และเริ่มต้นทำกำไรให้กับร้านเสียที

CostControl

“ปัญหาต้นทุนยิ่งปล่อยไว้ ยิ่งบานปลาย”

หลักสูตร Cost Control รุ่น 16 เรียนวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562

เรียนก่อน รู้ก่อน นำไปใช้ก่อน โอกาสสำเร็จมีก่อน คอร์สนี้เต็มค่อนข้างเร็ว!!

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสมัครคลิกด้านล่าง

(หลักสูตรนี้เต็มเร็ว!)

Cost Control For Restaurant SME

READ  ทำร้านอาหารเมนูยิ่งเยอะ ระวังจะยิ่งขาดทุน!
Loading Facebook Comments ...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here