fbpx
วันพฤหัส, มกราคม 17, 2019

สร้างจุดขายให้เกิดโอกาส เติบโต บทเรียนจากคนทำร้านอาหารมือใหม่

เป็นตอนต่อเรื่องราวเส้นทางความสำเร็จร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ทะลักของคุณนัยน์ เปรมปรีดิ์ (นัยน์) และคุณธนพร มณีสาตร์ (เตย) ที่ทั้งคู่ยืนยันว่า พวกเขายังอยู่ในสถานะมือใหม่ทำร้านอาหาร เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเลย...