fbpx
วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 17, 2019
ads
เปิดร้านอาหาร ในสำนักงาน

แนวทางตัวอย่าง เปิดร้านอาหารในอาคารสำนักงาน

ร้านอาหารที่ให้บริการในอาคารสูง มีกฎระเบียบและข้อควบคุมมากมายทั้งเรื่องควบคุมอาคารและกฎของการบริหารอาคารทั้งการจัดการเรื่องน้ำไฟ ระบบระบายอากาศและระบายควัน การขนของเข้าออกอาคาร การกำจัดขยะ การจัดการเรื่องพื้นที่ภายในให้เหมาะสมกันทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง อาคารมักมีกำหนดเวลาเปิดปิด หากจะเปิดร้านอาหารในอาคารสำนักงานจึงควรที่ต้องวางแผนการใช้พื้นที่ให้ดี  เพื่อบริหารรายรับรายจ่ายได้อย่างสมดุลกัน...