เปิดรับสมัครหลักสูตร “Cost Control For Restaurant SME รุ่น 16”

หลักสูตรสำคัญที่คนทำร้านอาหารต้องรู้!

“กลยุทธ์จัดการต้นทุนร้านอาหารอย่างเป็นระบบ”

หลักสูตรนี้สำคัญและจำเป็อย่างไร?

เราแบ่งปันเฉพาะความรู้ที่นำไปปรับใช้ได้ผลจริงเท่านั้น

เจาะลึกถึงแก่นการจัดการต้นทุนร้านอาหาร

เน้นการปฏิบัติงานที่ใช้ได้ผลจริง!

การันตีคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ประกอบการกว่า 1,500 คน

กว่า 1,000 ร้านอาหารหลากหลายประเภท

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

ที่เชื่อมั่นในหลักสูตรนี้ตลอด 15 รุ่นที่ผ่านมา

ทุกเนื้อหานำไปปฏิบัติได้ผลลัพธ์ควบคุมต้นทุน

เพิ่มกำไรให้กิจร้านอาหารอย่างเป็นระบบ

จุดเด่นของหลักสูตร “Cost Control”

โดย “เพื่อนแท้ร้านอาหาร” ตลอด 15 รุ่นที่ผ่านมา

อยู่ที่เนื้อหาเจาะจงไปที่ผลลัพธ์การนำไปใช้ปฏิบัติให้ได้ผลจริง

ไม่ใช่แนวคิด หรือ ทฤษฎีวิชาการ

แต่ทุก ๆ เนื้อหากลั่นมาจากประสบการณ์การทำงานจริง

ของวิทยากรในร้านอาหารชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ

บวกกับประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา

และให้คำแนะนำร้านอาหารต่าง ๆ หลายประเภท

จึงทำให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเน้นการนำไป “ปฏิบัติการ”

ผู้เข้าเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้เห็นผลจริง


ลงทะเบียน

หลักสูตรนี้มุ่งหวังผลลัพธ์ 5 ข้อเป็นสำคัญ

? หลักสูตรนี้มุ่งหวังผลลัพธ์ 5 ข้อเป็นสำคัญ

1.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร

มีกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนอาหาร

2.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร

มีกลยุทธ์การตั้งราคาอาหารให้มีกำไร

3.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร

มีกลยุทธ์จัดการต้นทุนแรงงาน

4.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร

มีกลยุทธ์การเพิ่มกำไรจากเมนูอาหาร

5.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร

มีเครื่องมือในการบริหารต้นทุนให้ร้านทำกำไร

พิเศษที่สุด!!!
เฉพาะท่านที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้เท่านั้นรับฟรี!
เครื่องมือตัวช่วยในการบริหาร จัดการร้านอาหารของท่านให้มีประสิทธิภาพในการทำกำไรเพิ่มขึ้น ได้แก่
1. เครื่องมือออกแบบต้นทุนร้านอาหารของท่าน
2. เครื่องมือลงบันทึกยอดขาย วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย เพื่อวางแผนปรับกลยุทธ์ธุรกิจ
3. เครื่องมือสำหรับบันทึกงบกำไร-ขาดทุน
4. ไฟล์เอกสารกฎระเบียบร้านค้า (ไฟล์พร้อมสำหรับแก้ไข)
5. ไฟล์เอกสารฝ่ายบุคคล
เครื่องมือทั้งหมดนี้มีมูลค่ารวม 5,000 บาท
แต่เรามอบให้ผู้เข้าเรียนทุกท่าน ฟรี!!!

อบรมวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562

เรื่องต้นทุนคิดผิด เท่า กับ เจ๊งหลักสูตรจัดการต้นทุนร้านอาหาร

หัวข้อหลักสูตร

?Part เนื้อหาเข้มข้นวันที่ 16 ตุลาคม 62

? 1. ปรับพื้นฐานกับ 3 ระบบที่ร้านอาหารต้องรู้และมี!!
▬▬
? 2. การบริหารต้นทุนอาหาร (Foodcost Management)
?? 2.1. ขั้นตอนการคำนวณต้นทุนอาหารต่อจาน
?? 2.2. 7 กลยุทธ์ตั้งราคาที่ถูกต้อง
?? 2.3. การออกแบบเมนูเพื่อควบคุมต้นทุน
?? 2.4. อุดช่องโหว่ระหว่างเปิดร้านที่ทำให้ต้นทุนสูง (Waste , Stat , Yield)
?? 2.5. การจัดการกับระบบ Inventory Stock
?? 2.6. หลักในการทำเมนูใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มยอดขาย
▬▬
?3. การจัดการต้นทุนค่าแรง (Laborcost Control)
?? 3.1. การบริหารค่าแรงพนักงานอย่างถูกวิธี
?? 3.2. การออกแบบสวัสดิการเพื่อขวัญกำลังใจ
▬▬
?4. 20 เทคนิคกับการใช้พลังงานให้คุ้มค่า (Utilitycost Control)
▬▬
? “Q&A ถามตอบทุกประเด็นปัญหาร้านอาหาร

?Part Workshop วันที่ 17 ตุลาคม 62

•รูปแบบการสอน : เน้นการปฏิบัติให้ดูเป็นแนวทาง

?Food Safety , Food Hygiene และหลักสุขาภิบาล (สำคัญมาก)
? คำแนะนำในการนำวัตถุดิบที่เหลือจากการตัดแต่งมาสร้างเมนูใหม่ (ตัวเพิ่มกำไร)
? วิธีการเตรียมวัตถุดิบหรือการวางอุปกรณ์, จุดเครื่องปรุง, การหยิบของ FIFO,workflow (ตัวควบคุมต้นทุน)
? วิธีการจัดเก็บวัตถุดิบต่าง ๆ ผัก, เนื้อสัตว์ และวัตถุดิบอื่น ๆ ที่มักเก็บผิดวิธี (ตัวควบคุมต้นทุน)
? การดูแลอุปกรณ์ในห้องครัว เช่น วิธีทำความสะอาดเขียง, การลับมีด, การดูแลหัวเตา และอื่น ๆ (ตัวควบคุมต้นทุน)
? เทคนิคการทำอาหารต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการ SME สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น การซูวี, การบรายน์, การทำละลาย อื่น ๆ (ตัวเพิ่มกำไร)
? เทคนิคเพิ่มมูลค่าอาหารด้วยการ แต่งจาน และการเลือกภาชนะ (ตัวเพิ่มกำไร)
? สูตรนับ Stock วัตถุดิบเพื่อทำ P&L (ตัวควบคุมต้นทุน)


ลงทะเบียน

วิทยากรบรรยาย

หลักสูตร บริหารคนให้เป็นระบบ จัดการร้านให้โตแบบเชนเรสเตอร์รอง

คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ (กระต่าย)
ประสบการณ์จริงจากร้านอาหารทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศ
ผู้ที่เริ่มต้นจากพนักงานบริการจนสู่ Business Development ขององค์กรร้านอาหาร

ประสบการณ์ทำงาน
– ทีมผู้จัดการร้าน McDonald
– ฝ่ายบุคคลและฝ่ายฝึกอบรม ร้านอาหารในเครือ Ichitan Group
– ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Zaabeli
– ที่ปรึกษาธุรกิจ Jocho Noodle
– ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Gateaux House
– ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ ชาบูอู๊ดเป็นต่อ
– GM เพื่อนแท้ร้านอาหาร

– ผู้บรรยายหลักสูตร “Foodcost Control” รุ่น 1-15 by เพื่อนแท้ร้านอาหาร
– ผู้บรรยายหลักสูตร “สร้างทีมให้ปึ้กด้วยระบบและการฝึกอบรม” by กรมพัฒนาฯ
– ผู้บรรยายหลักสูตร “พื้นฐานแน่น ต้นทุนปึ๊ก” กับทางสมาชิกผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดพะเยา
– ผู้บรรยายหลักสูตร “Foodcost Management” by Betagro ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
– ผู้บรรยายหลักสูตร “4 เครื่องมือจัดการต้นทุนอาหาร” ในงาน Horeca by Makro 2017 และ 2018
– ผู้บรรยายหลักสูตร “สูตรบริหารต้นทุนร้านอาหาร” by Makro (Makro workshop ครั้งที่ 4 ปี 2017)
– ผู้บรรยายหลักสูตร “Cost Control” ให้กับโรงแรมศิวาเทล และโรงแรมมาราเกรส หัวหิน
– ผู้บรรยายหลักสูตร “Cost Control” ให้กับสมาคมหอการค้าไทย
▬▬▬▬▬
เชฟภูมิ (คุณปรีดาพล พลางกูร)
– Basic, Intermediate and Superior Cuisine Le Cordon Bleu, class of 2009
– Chef French Ambassador’s Residence
– Del Casaro – Marketer
– Bangkok Noodles – Owner
– iGourmet – Owner
– i-Taste Café – Co-owner
– Forkers Food Truck – Co-Owner
– Freelance menu designer
– Freelance caterer
– Esquire Magazine – Freelance food columnist
[เชฟประสบการณ์สูง เชียวชาญการจัดการต้นทุนอาหารและการ R&D เมนู]
▬▬▬▬▬
➡โอกาสพิเศษ
ผู้เข้าอบรมทุกท่าน จะถูกเชิญเข้ากลุ่มไลน์
เพื่อการสอบถาม ปรึกษาทีมงานกูรูเพื่อนแท้ร้านอาหารได้ต่อเนื่อง
และนี้คือ โอกาสสร้างคอนเน็คชั่นระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยกัน
ซึ่งจะหาโอกาสเช่นนี้ไม่ได้บ่อยๆ กลุ่มไลน์ของเรามีข้อมูลอินไซด์จากประสบการตรงที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน 100%

รับจำนวนจำกัด หลักสูตรนี้เต็มเร็ว

เรียนแบบใกล้ชิดกันเอง/กึ่งที่ปรึกษา/Workshop/กรณีศึกษา

อบรม 2 วัน 16-17 ตุลาคม 2562

➡เวลา 9.00 น.-16.00 น.
➡ สถานที่อบรม
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
➡ อัตราค่าหลักสูตร (ไม่รวม Vat เฉพาะผู้ต้องการใบกำกับภาษี บวกVatเพิ่ม 7%)
?เพียง 7500 บาท/คน เท่านั้น?
(จากราคาปกติ 12,000 บาท)
*เอกสารการเรียน, อาหารจัดเตรียมไว้พร้อม
:
➡เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
➡ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวนจำกัด
➡หรือ สอบถามสำรองที่นั่งโทร. 0917804724 (คุณโอ๋)
➡ID Line : @tf-restaurant


ลงทะเบียน