ร้านอาหารต้องรู้! โพสต์หรือมีภาพ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไหนเสี่ยงโดนจับ ปรับ

จากกรณีข่าวร้านลาบลุงยาวโดนหนังสือหมายเรียกผู้ต้องหา คดีระหว่างคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเจ้าของร้านลาบลุงยาว ในข้อหาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามาตรา 32 ต้องเสียค่าปรับสูงถึง 50,000 บาท ต่อรองลดเหลือ 1 ใน 3 ของค่าปรับ ต้องจ่ายเงิน 17,000 บาท โดยตามข่าวลุงยาวแจ้งว่าประมาณเดือนมกราคม ปี 2562 ได้มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน กว่า 20 คน เข้ามาที่ร้าน มาถ่ายรูปในร้าน แล้วบอกว่าร้านได้กระทำผิดกฎหมาย กรณีติดป้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากในเมนูอาหาร มีรูปเบียร์หลายยี่ห้อแสดงอยู่

พรบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | เพื่อนแท้ร้านอาหาร

ในรายละเอียดข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นขอละไว้ให้เป็นเรื่องระหว่างลุงยาวกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะว่ากัน เพราะจากข่าวฝ่ายคณะกรรมการฯ ก็แจ้งว่าทำตามหน้าที่ที่กฎหมายระบุไว้ ส่วนลุงยาวก็ยืนยันว่าไม่ได้เจตนากระทำความผิด ซึ่งเอาจริง ๆ สิ่งที่ลุงทำมันก็เป็นวิสัยปกติที่ร้านอาหารทั่วไปก็กระทำกัน ดังนั้นมาทำความเข้าใจกันไว้ดีกว่าว่ากฎหมายตามมาตรา 32 ของพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 นั้นห้ามไม่ให้กระทำการอะไรไว้บ้าง และคนทำร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ถ้าจะโพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องโพสต์แบบไหนจึงจะไม่เสี่ยงทำผิดกฎหมาย

มาเริ่มกันที่รายละเอียดของเนื้อหามาตรา 32 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551กันก่อน ซึ่งมีใจความ ดังนี้

มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม

การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นกำเนิดนอกราชอาณาจักร

ใจความสำคัญหลัก ๆ ก็จะอยู่ในวรรคแรกคือห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นการห้ามแบบครอบจักรวาลไว้เลย

พรบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | เพื่อนแท้ร้านอาหารคราวนี้มาดูทัศนะของนักวิชาการที่ให้ความเห็นไว้ว่าการจะโพสต์หรือนำเสนอรูปภาพ หรือ สื่อประเภทใดก็ตามที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบบไหนเสี่ยง แบบไหนไม่เสี่ยง โดยผู้ให้ทัศนะนี้ก็คือ ผศ.ดร. บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก และอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

โพสต์ภาพเหล้า-เบียร์ลักษณะนี้มีความเสี่ยงผิดสูง

– รับจ้างโฆษณา หรือรีวิวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท

– โพสต์ขวดเหล้า-เบียร์เห็นสลาก ยี่ห้อ

– โพสต์ขวดเหล้า-เบียร์ ไม่เห็นสลาก แต่ดูแล้วรู้ว่าเป็นยี่ห้อใด

– โพสต์ข้อความ ภาพ เสียง หรือท่าทางที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณ เช่น สีสันน่าทาน, ได้รางวัล…, ใช้วัตถุดิบชั้นดี และอื่น ๆ

– โพสต์ข้อความ ภาพ เสียง หรือท่าทางที่เป็นการจูงใจให้ดื่มทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น รสชาติหวาน, หอม, นุ่ม, อร่อย, สดชื่นมีชีวิตชีวา, น่ากิน, อื่น ๆ

พรบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | เพื่อนแท้ร้านอาหาร
ที่มา : เว็บไซต์ข่าวช่อง3

โพสต์ภาพเหล้า-เบียร์ลักษณะนี้ มีความเสี่ยงต่ำ ไม่ผิด!

– โพสต์ภาพงานเลี้ยงติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ไม่มีข้อความอวดอ้างสรรพคุณ หรือเชิญชวนให้กินเหล้า

– โพสต์ขวดเหล้า-เบียร์ที่ไม่มีสลาก และดูไม่ออกว่าเป็นยี่ห้อใด

– โพสต์ภาพแก้วเบียร์ ไม่มีโลโก้ ยี่ห้อ หรือข้อความเชิญชวนผู้อื่นให้กินเหล้า

– เขียนคำว่าเบียร์ในสื่อโซเชียล

– ใช้สติ๊กเกอร์บัง หรือเบลอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

– หากถ่ายภาพงานเลี้ยงแล้วติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ถือเป็นความผิด แต่หากเขียนข้อความเพิ่มที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือเชิญชวนจูงใจให้อยากดื่มจะถือว่ามีความผิด

พรบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | เพื่อนแท้ร้านอาหาร

ก็ต้องลองกลับไปดูในร้าน ในสื่อต่าง ๆ ของร้าน รวมถึงช่องทางออนไลน์ของร้านด้วยว่า มีโพสต์ไหน รูปภาพไหนบ้างที่เข้าข่ายเสี่ยงกระทำผิด รีบแก้ไขจะดีกว่า เพราะเดี๋ยวนี้มีประเภทสายสืบ สายข่าวคอยชี้ช่องแจ้งข้อมูลให้กับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องของรางวัลจากการแจ้งเบาะแสด้วยรึไม่ และที่สำคัญงานมักจะเข้ากับร้านเล็ก ๆ ร้านคนธรรมดา ไม่ได้มีพาวเวอร์กำลังภายใน โดนเข้าละก็เสียค่าปรับขาดทุนกันเลยทีเดียว

พรบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | เพื่อนแท้ร้านอาหารและ ณ เวลานี้กำลังมีการระดมพลเพื่อเรียกร้องและเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยเฉพาะมาตรา 32  ถ้าใครต้องการมีส่วนร่วมในการเรียกร้องนี้สามารถดูรายละเอียดได้จากลิงก์นี้>>>


ขอบคุณข้อมูล : https://ch3thailandnews.bectero.com/news/192607

 

9eak
9eak
ทดสอบครับ

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Stay Connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

Latest Articles