“หน้าที่” ผู้จัดการร้านอาหาร บริหารดี ร้านมีแต่ “กำไร”

0
23815

หลายๆ ร้านอาหารที่เจ้าของกิจการไม่ได้ดูแลร้านด้วยตนเองตลอดทุกวัน ก็จะมีผู้จัดการร้านเพื่อมาดูแลร้านแบ่งเบาภาระต่างๆ แทนเจ้าของกิจการ เงินเดือนของผู้จัดการร้านนั้นค่อนข้างจะมีเงินเดือนที่สูงกว่าพนักงานอยู่มาก ซึ่งก็ต้องมาพร้อมกับภาระหน้าที่ พร้อมกับความคาดหวังที่สูงตามไปด้วย แต่ภาพที่เห็นไม่น้อยคือ ผู้จัดการร้านบางร้านแทบไม่ได้ต่างอะไรจากพนักงานทั่วไปและไม่สามารถบริหารจัดการร้านเป็นไปตามเป้าหมายได้ หรือ พูดง่ายๆ ก็คือ จ้างไม่คุ้มค่ากับภารกิจผู้จัดการร้าน ซึ่งปัญหาอาจไม่ได้มาจากตัวผู้จัดการโดยตรง แต่อาจมาจากตัวเจ้าของร้านเองที่ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้จดการร้าน ดังนั้นมาทำความเข้าใจกับหน้าที่สำคัญของผู้จัดการร้านกันว่า ตำแหน่งนี้ต้องทำอะไรบ้างผู้จัดการ ร้าน อาหาร

 

ขอนำเอาประสบการณ์ตัวเองมาแบ่งปัน ว่าสมัยก่อนตอนที่แอดมินทำงานเป็นผู้จัดการร้านในแบรนด์ต่างๆ ต้องทำอะไรกันบ้าง เพื่อให้เพื่อนๆ ที่เป็นเจ้าของกิจการได้นำข้อมูลนี้กลับไปปรับใช้กับผู้จัดการร้านของเพื่อนๆ

 

เริ่มจากหน้าที่ผู้จัดการร้านที่ต้องทำกับพนักงานในร้านกันก่อน

คอยเป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานให้กับพนักงาน (Shadow of Leader) เมื่อผู้จัดการร้านทำงานด้วยทักษะและขั้นตอนที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ก็จะส่งผลส่วนหนึ่งให้กับพนักงานในร้านปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเช่นกัน แต่หากเมื่อใดก็ตามที่ผู้จัดการร้านทำงานผิดไปจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ หรือทำในสิ่งที่ไม่สมควรเช่น นั่งเล่นมือถือในเวลาที่มีลูกค้า เมื่อพนักงานเห็นก็จะไม่มีความเชื่อถือในกฎระเบียบและตัวผู้จัดการร้าน เพราะพนักงานได้เห็นต้นแบบหรือหัวหน้าที่ไม่ดีนั้นเอง

ผู้จัดการ ร้าน อาหาร

คอยดูแลมาตรฐานการทำงานของพนักงาน

นักงานในทุกๆ ตำแหน่ง เพื่อให้ร้านสามารถส่งมอบมาตรฐาน QSC ให้กับลูกค้าได้หากพนักงานทำงานได้ดีก็ควรที่จะมีคำชมให้กับเขา แต่หากพนักงานทำผิด อยากให้มองใจเขาใจเราว่า เราคงไม่ชอบให้ใครมาด่าหรือว่าเราถึงแม้จะทำผิดก็ตาม โดยเฉพาะการว่าในที่ที่มีเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าอยู่ ดังนั้นหากพนักงานทำผิดในขณะปฏิบัติงานหากไม่ใช่เรื่องที่ต้องให้หยุดปฏิบัติสิ่งนั้นทันที และรอสักครู่และเรียกพนักงานไป “ให้คำแนะนำ” ในการปฏิบัติงานเป็นการส่วนตัวโดย “ห้ามใช้อารมณ์” อย่างเด็ดขาด

หลักสูตรจัดกาพนักงานร้านอาหาร

จัดตำแหน่งการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมกับเวลา ทักษะ และการเรียนรู้ เช่น ในช่วงเวลาที่ลูกค้ายังไม่เข้าร้านเราสามารถนำพนักงานใหม่ไปฝึกในตำแหน่งสำคัญๆของร้านได้ แต่หากถึงเวลาที่จะเข้าช่วง Peak Time จะต้องดึงพนักงานใหม่ออกจากตำแหน่งสำคัญของร้านทันที เพื่อป้องกันเหตุผิดพลาดในการทำงานที่ต้องใช้ความรวดเร็วเข้ามาเกี่ยวข้อง

ผู้จัดการ ร้าน อาหาร

จัดตารางพนักงานให้เหมาะสมกับยอดขายในแต่ละวัน ซึ่งยอดขายของร้านอาหารในแต่ละวันและแต่ละชั่วโมงนั้น ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้จัดการร้านจะต้องมีการจัดตารางพนักงานให้เหมาะสมกับยอดขายในแต่ละวันและแต่ละชั่วโมงด้วย

คอยดูแลเรื่องการปล่อยเบรคของพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลา

จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้กับพนักงานใหม่ รวมถึงการทดสอบทักษะของพนักงานเก่าด้วย เพราะการทำงานไปนานๆ อาจเกิดความผิดพลาดหรือการลัดขั้นตอนในการทำงานได้ โดยในการฝึกอบรมนั้นผมจะแนะนำให้จัดการฝึกอบรมในช่วงที่ไม่มีลูกค้าเช่น วันจันทร์-วันพฤหัส ช่วงระหว่าง 14.00 – 17.00 น. โดยพนักงานจะถูกฝึกอบรมคนละ 1 ชั่วโมง และอีก 1 ชั่วโมงก็คือการพักเบรคของพนักงานนั้นเอง

ร้าน อาหาร IX CAFÉ

คอยสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน พฤติกรรมส่วนตัวของพนักงานในการทำงาน และเรื่องความสามัคคีในการทำงาน หากเริ่มเห็นว่าพนักงานมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ผู้จัดการร้านจะต้องรีบจัดการแก้ไขปัญหาทันที

คอยประเมินทักษะการทำงานของพนักงาน รวมถึงพฤติกรรมส่วนตัว ว่ามีพนักงานคนใดที่เหมาะสมกับการปรับตำแหน่งหรือไม่ และหากร้านใดที่มีแบบฟอร์มในการประเมินเพื่อสอบปรับตำแหน่ง ก็ให้ใช้แบบฟอร์มนั้นได้เลยเพื่อเป็นมาตรฐานในการสอบปรับตำแหน่ง

ผู้จัดการ ร้าน อาหาร

ดูแลเรื่องรับสมัครพนักงาน เจ้าของกิจการควรที่จะสอนและถ่ายทอด DNA ของพนักงานที่ต้องการให้มาทำงานที่ร้านกับผู้จัดการร้านเพื่อที่ผู้จัดการร้านจะได้ทราบตรงกันกับเจ้าของกิจการว่าต้องการคนแบบไหนที่จะให้เข้ามาทำงานในร้านของเรา ซึ่งการรับสมัครพนักงานนั้นควรมีแบบฟอร์มการรับสมัครพนักงาน ขั้นตอนการรับสมัคร และเงื่อนไขในการตัดสินใจรับเข้าทำงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานในการรับสมัครพนักงานต่อๆ ไป

ผู้จัดการ ร้าน อาหาร

ในส่วนหน้าที่ดูแลพนักงานจะมีประมาณนี้ ฝากไว้ว่า การจ้างผู้จัดการร้านมานั้น เราจ้างมาด้วยเงินเดือนที่สูงกว่าพนักงานทั่วไป ดังนั้นเราไม่ต้องการที่จะได้ผู้จัดการร้านที่มาทำหน้าที่เสิร์ฟ รับออเดอร์ คิดเงินทอนเงิน หรือทำอาหารได้ แต่เราจ้างผู้จัดการร้านมาเพื่อ “จัดการร้าน” ดังนั้นถ้าช่วงที่ไม่ค่อยมีลูกค้า ผู้จัดการร้านไม่ควรจะลงไปทำหน้าที่ของพนักงาน แต่ควรจะเป็นโค้ชคอยยืนมองจากจุดๆ หนึ่งในร้าน (Observation Post) ที่สามารถกวาดสายตาและมองเห็นทั้งส่วนบริการ ส่วนครัว และนอกร้านได้ เพื่อคอยบริหารร้านผ่านการจัดการพนักงานนั้นเอง

และไม่ใช่เฉพาะแค่การบริหารพนักงานในร้านเท่านั้น ผู้จัดการร้านยังต้องมีหน้าที่บริหารร้านให้มีผลประกอบการ มีมาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายอีกด้วย ไม่ใช่ว่า พอเห็นร้านเงียบๆ ไม่มีคน ทั้งผู้จัดการร้าน ทั้งพนักงาน พากันนั่งต่างคนต่างมุมเล่นโทรศัพท์ นอนหลับ….

 


หลักสูตร People Restaurant Management (PRM)

[สอนคนให้เป็นระบบ บริหารทีมงานให้ร้านเติบโตแบบเชนเรสเตอร์รอง]

หลักสูตรที่เหมาะทั้งผู้ประกอบการ และผู้จัดการร้านอาหาร โดยเฉพาะ

สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีเป้าหมายต้องการให้ร้านเติบโต เป็นระบบ หมดปัญหาเรื่องคน ถ้าขอร้องได้ จะขอให้เพื่อน ๆ มาเข้าอบรมหลักสูตร People Restaurant Management (PRM) เป็นหลักสูตรสำคัญและจำเป็นสำหรับร้านอาหารที่ต้องการเติบโตอย่างเป็นระบบ

People Restaurant Management (PRM)

หลักสูตร People Restaurant Management (PRM)

[สอนคนให้เป็นระบบบริหารทีมงานให้ร้านเติบโตแบบเชนเรสเตอร์รอง]

▬▬▬▬▬
อีกหนึ่งหลักสูตรที่เกิดมาจาก
ความต้องการและปัญหาของเพื่อน ๆ คนทำร้านอาหาร
เพราะคนคือหัวใจสำคัญของธุรกิจร้านอาหาร
ต่อให้ระบบดีเพียงใด
แต่หากการบริหารคนผิดพลาด
ก็จะเกิดปัญหาปวดหัว
แบบที่ร้านของเพื่อน ๆ ส่วนใหญ่ประสบอยู่
  • ทำงานผิดพลาด ขาดมาตรฐาน
  • ไม่ยอมรับกฎระเบียบ
  • อัตราการลาออกสูง
  • รักษาพนักงานดี ๆ ไม่ได้
  • อัตรา ขาด ลา มาสาย สูง
  • ขาดจิตสำนึกในหน้าที่
  • หาช่องอู้งาน
  • เกิดความขัดแย้ง แบ่งฝ่าย
  • ยกพวกออก
  • ฯลฯ

Cost Control For Restaurant SME

หลักสูตรนี้มีทุกคำตอบ
และวิธีบริหารพนักงานให้เป็นระบบแบบเชนเรสเตอร์รอง

เพราะหากร้านไหนจัดการพนักงานแย่ โอกาสโตเท่ากับ0

▬▬▬▬▬
🌟 หลักสูตรนี้มุ่งหวังผลลัพธ์ 3 ข้อเป็นสำคัญ
1.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีเครื่องมือในการวางระบบบริหารทีมงานให้เป็นระบบ
2.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีเครื่องมือในการจัดการบุคคลากรภายในร้านแต่ละตำแหน่ง
3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ธุรกิจเติบโตยั่งยืน
พนักงานมีคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพการทำงานที่ดี
▬▬▬▬▬
🚩บรรยายโดย
คุณสุชัย ชาญกิตติวิรุฬห์
GM มานีมีหม้อ
ผู้มากประสบการณ์
ในการบริหารงานร้านอาหาร
ระดับชั้นนำของประเทศ
ทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างชาติมากว่า 35 ปี
เป็นหนึ่งในบุคคลผู้รู้ลึกและรู้จริง
รู้ทุกเรื่องการบริหารร้านอาหาร
และไม่บ่อยที่ท่านจะยอมเป็นวิทยากรหลักตลอดหลักสูตร
จึงเป็นโอกาสพิเศษมาก ๆ
ที่เพื่อน ๆ จะได้เรียนรู้
จากอีกหนึ่งประสบการณ์ตัวจริง!
▬▬▬▬▬
👉รับจำนวนจำกัดเพื่อเรียนแบบใกล้ชิดกันเอง
:
อบรมวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
➡เวลา 9.00 น.-16.00 น.
➡ สถานที่อบรม
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
➡ อัตราค่าหลักสูตร
⏩พิเศษที่สุดเพียง  4,500 บาท/คน เท่านั้น
 (เฉพาะผู้ต้องการใบกำกับภาษี บวกVatเพิ่ม 7%)
:
➡เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
➡ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวนจำกัด

Cost Control For Restaurant SME

Loading Facebook Comments ...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here