fbpx

เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร รุ่น สุดท้ายของปี 2562

"เราแบ่งปันเฉพาะความรู้ที่นำไปปรับใช้ประโยชน์ได้จริงเท่านั้น!"

รับสิทธิ์ราคาพิเศษ เมื่อลงทะเบียนเรียนทั้ง 3 หลักสูตร

เลือกลงทะเบียนรายหลักสูตร

หลักสูตร People Restaurant Management รุ่น 2

หลักสูตร Cost Control รุ่น 16

หลักสูตร Operation Setup รุ่น 9

Facebook
Twitter
Line