SHA | เพื่อนแท้ร้านอาหาร

“SHA” สัญลักษณ์ที่ร้านอาหารควรมีติดไว้

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“SHA” สัญลักษณ์มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย

Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ททท. | เพื่อนแท้ร้านอาหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย

ททท. |เพื่อนแท้ร้านอาหารสภา สมาพันธ์ และสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน Checklist พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA โดยแบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร ประเภทโรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทยานพาหนะ ประเภทบริษัทนำเที่ยว ประเภทสุขภาพและความงาม ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

ททท.เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ SHA ให้ฟรี โดยมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ทั้งนี้ ททท. สามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์ SHA ได้ในกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA

SHA | เพื่อนแท้ร้านอาหาร

SHA | เพื่อนแท้ร้านอาหาร

SHA | เพื่อนแท้ร้านอาหารSHA | เพื่อนแท้ร้านอาหาร

SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว ดังนั้นการตรวจสอบสถานประกอบการ หรือกิจการที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการแล้ว การตรวจสอบ (Post Audit) จึงให้นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ผ่านระบบออนไลน์ที่ ททท.จัดทำขึ้น

เป็นอีกหนึ่งตราสัญลักษณ์ที่ร้านอาหารควรมีประจำไว้ เพราะแผนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของททท.จากนี้ไปจะเน้นด้านการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณะสุขของสถานประกอบการต่าง ๆ ดังนั้น การมีตราสัญลักษณ์ SHA ก็เสมือนการได้รับการันตีจากหน่วยงานภาครัฐว่าร้านเรามีความปลอดภัย และร้านส่วนใหญ่ ณ เวลานี้ก็ดำเนินมาตรการต่าง ๆ อยู่ในเกฎฑ์ได้รับตราสัญลักษณ์กันอยู่แล้ว

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม และลงทะเบียนเพื่อรับการพิจารณาขอตราสัญลักษณ์ SHA ได้ที่นี่>>>คลิก

หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมภัตตาคารไทย ติดต่อ คุณธนัญญา(ฝน) 0898161438

หรือที่ E-mail : sha4food@gmail.com

Line Id: thananya.a

READ  พนักงานบริการต้องรู้อะไรบ้าง เพื่อให้ห่างจากคำคอมเพลน
บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนแท้ร้านอาหาร ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)