ทำความรู้จัก SHA และ SHA+ สัญลักษณ์ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว

ในช่วงที่คลายล็อคดาวน์แล้ว เชื่อว่าหลายคนคงจะเริ่มออกไปเที่ยวและคงจะสังเกตุเห็นตราที่เขียนว่า SHA หรือ SHA+ ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม ร้านนวด ฯลฯ แต่คงไม่เคยรู้จักความหมายของมันว่า SHA และ SHA+ คืออะไร

วันนี้ทางเพื่อนแท้ร้านอาหาร จะพามาทำความรู้จัก SHA สัญลักษณ์ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว สำหรับ SHA นั้นมาจาก Amazing Thailand Safety & Health Administration เป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขจับมือกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือชื่อเต็ม ๆ ว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยนั่นเอง

การขอมาตรฐาน SHA

เมื่อคุณศึกษาแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA แล้ว มีการปรับปรุงสถานประกอบการและการบริการตามมาตรฐาน SHA คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับมาตรฐาน SHA ได้ โดยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยมี 10 ประเภทกิจการ ได้แก่

 • ภัตตาคาร, ร้านอาหาร
 • โรงแรมที่พัก, โฮมสเตย์
 • นันทนาการและสถานที่จัดประชุม
 • ยานพาหนะ (รถ, เรือนําเที่ยว, เรือยอร์ช)
 • บริษัทนำเที่ยว
 • สุขภาพและความงาม (สปา, นวดเพื่อสุขภาพและเสริมความงาม, คลินิกทันตกรรม)
 • ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
 • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (กอล์ฟ, การแข่งขันวิ่ง)
 • โรงละคร, โรงมหรสพ, การจัดกิจกรรม
 • ร้านของที่ระลึก, ร้านค้าอื่น ๆ

ขั้นตอนการขอมาตรฐาน SHA

หากคุณเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร, โรงแรม หรือกิจการที่เข้าข่ายตามที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องการลงทะเบียนเพื่อขอรับมาตรฐาน SHA สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.thailandsha.com/

2.ทำการสมัครสมาชิก

3.จากนั้นเลือก “ลงทะเบียน SHA”

4.เลือก “ประเภทกิจการ”

5.เมื่อเลือกประเภทกิจการแล้ว หน้าจอคุณจะขึ้นว่า “เกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ” คุณต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน

6.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย คุณสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ “เมนูตรวจสอบสถานะ”

7.สมาคมฯ ดำเนินการตรวจสอบ Checklist และรับรองผล Checklist

8.เมื่อผ่านการพิจารณา คุณจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA

หมายเหตุ การลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA จะมีการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน และการลงทะเบียนขอรับมาตรฐาน SHA ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

การอัปเกรดมาตรฐาน SHA เป็น SHA Plus

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า SHA Plus คืออะไร ? SHA Plus คือ สัญลักษณ์ที่รับรองว่าสถานประกอบการของคุณมีมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันโควิด -19 และยังบ่งบอกว่า 70% ของบุคลากรในสถานประกอบการของคุณนั้นได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

เงื่อนไขการอัปเกรดมาตรฐาน SHA เป็น SHA Plus

 • สถานประกอบการ 10 ประเภท จะต้องได้รับมาตรฐาน SHA ก่อน
 • ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 70 % ขึ้นไปของบุคลากรในสถานประกอบการ

หมายเหตุ เหตุผลที่ต้องกำหนดอัตราการฉีดวัคซีน 70 % เนื่องจาก 70% เป็นอัตราที่ทางการแพทย์ยอมรับว่า จะสามารถทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องผลักดันให้พนักงานอย่างน้อย 70% ได้รับวัคซีน

ขั้นตอนการอัปเกรดมาตรฐาน SHA เป็น SHA Plus

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.thailandsha.com

2.จากนั้น เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสเดียวกับที่ใช้สมัครรับมาตรฐาน SHA

3.เลือก “ตรวจสอบสถานะ”

4.คลิกในช่องสถานะเพื่อลงทะเบียนรับ SHA Plus

5.เมื่อเข้าสู่ระบบ SHA Plus แล้ว หน้าแรกจะมีรายละเอียดสถานประกอบการ สิ่งที่คุณจะต้องอัปโหลดเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (กรณีบุคคลธรรมดาแนบบัตรประชาชนหรือใบขับขี่สาธารณะ)
 • ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 33
 • แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่1)

เมื่ออัปโหลดเอกสารเสร็จ ระบบจะขึ้นสถานะว่าแนบเอกสารแล้ว จากนั้นคลิก “เพิ่มรายชื่อพนักงาน”

6.การเพิ่มข้อมูลพนักงาน คุณสามารถเพิ่มได้ 2 รูปแบบ คือ การนำเข้าข้อมูลพนักงานจากแบบฟอร์มที่กำหนดและการนำเข้าข้อมูลพนักงานผ่านหน้าเว็บไซต์

รูปแบบที่ 1 การนำเข้าข้อมูลพนักงานจากแบบฟอร์มที่กำหนด

 1. คลิก “นำข้อมูล” หน้าจอของคุณจะอยู่ที่หน้านำเข้าข้อมูล
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับนำเข้าข้อมูลพนักงานที่กำหนด โดยคลิกที่ดาวน์โหลดฟอร์ม excel สำหรับนำเข้าข้อมูล ระบบจะดาวน์โหลดและSave เป็นไฟล์ excel ในเครื่องของคุณ
 3. กรอกข้อมูลพนักงานลงในแบบฟอร์ม โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ได้แก่ ประเทศ, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, พาสปอร์ต, ชื่อ, นามสกุล และสถานะการฉีดวัคซีน
 4. อัปโหลดแบบฟอร์มข้อมูลพนักงานที่กรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว โดยการเลือก “Choose Flie” หลังจากนั้นระบบจะขึ้นชื่อไฟล์ด้านข้าง
 5. คลิก “Import Excel” เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะขึ้น Success ให้คุณคลิก ถัดไป เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าระบบ

รูปแบบที่ 2 การนำเข้าข้อมูลพนักงานผ่านหน้าเว็บไซต์

 1. หลังจากคลิก “เพิ่มพนักงาน” คุณจะเข้ามาหน้าข้อมูลพนักงาน
 2. กรอกข้อมูลพนักงานให้ครบถ้วน
 3. คลิก “Choose File” เพื่อแนบไฟล์เอกสารการฉีดวัคซีน
 4. จากนั้นบันทึกข้อมูลพนักงาน
 5. เมื่อระบบแจ้งว่า “บันทึกข้อมูลพนักงานสำเร็จ” ให้คุณคลิกกลับ เพื่อบันทึกพนักงานคนอื่น ๆ จนครบ

หลังจากนำเข้าข้อมูลพนักงานแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของพนักงานที่นำเข้าอีกครั้ง หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เลือกสัญลักษณ์ปากกาในช่องจัดการ

หมายเหตุ ถ้าองค์กรไม่มีประกันสังคม สามารถแนบหนังสือรับรองจำนวนพนักงานและผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ ส่วนการพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ SHA Plus ของจังหวัดนั้น ๆ

7.แนบไฟล์เอกสาร ได้แก่ รูป เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย รูปเอกสารจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีฟ้า โดยคุณจะต้องทำการแนบเอกสารรับรองให้ครบทุกคน สำหรับผู้ที่มีสถานะฉีดวัคซีนแล้ว

8.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนักงาน และบันทึกข้อมูลพนักงาน

9.เมื่อแนบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบทุกคนแล้ว คลิก “ถัดไป” เพื่อเพิ่มข้อมูล SHA Plus Manager

10.เลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้ง SHA Plus Manager เพื่อกรอกข้อมูล SHA Plus Manager พร้อมลงนามผู้มีอำนาจในหนังสือแต่งตั้ง

11.เพิ่มข้อมูลการเปิดทำการ หากสถานประกอบการเปิดทำการปกติแล้ว ให้เลือก “กำลังเปิดทำการ” แต่ถ้ายังไม่เปิดทำการให้เลือก “จะเปิดทำการวันที่ …”และระบุวันที่จะเปิดทำการไปเลย จากนั้น “บันทึกข้อมูล” และเลือก “ถัดไป” เพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด เพื่อส่งตรวจสอบ

12.ระบบจะสรุปข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบและคำนวณการได้รับวัคซีนของพนักงาน ซึ่งจะต้องมีข้อมูลครบถ้วน

 • ได้รับวัคซีนร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะสามารถส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาได้
 • หากพนักงานที่ได้รับวัคซีนมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 70 จะไม่สามารถส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาได้
 • เอกสารที่แนบเข้าระบบทั้งหมด ส่งตรวจสอบเพื่อขอ SHA PLUS

หมายเหตุ เมื่อส่งตรวจสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก ดังนั้น กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนกดส่งตรวจ

13.เมื่อผ่านการพิจารณา ระบบจะแจ้งว่า “ผ่านการตรวจสอบ” หากคณะกรรมการต้องการให้คุณแก้ไขข้อมูล ระบบจะแจ้งว่า “แก้ไขใหม่” พร้อมระบุเหตุผลในการแก้ไข และท่านสามารถแก้ไขข้อมูล โดยการคลิก “แก้ไขข้อมูลอีกครั้ง” เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลในส่วนที่คณะกรรมการแจ้ง จากนั้น คลิก “ส่งตรวจสอบ” และรอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง

สำหรับเกณฑ์การตรวจสอบสำหรับร้านอาหารที่ต้องการรับมาตรฐาน SHA เช่น มีการทำความสะอาดอาคารบริเวณโดยรอบหรือไม่ มีเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ขึ้นไปไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางไหม หรือจำกัดจำนวนคนเข้าร้านหรือไม่ เป็นต้น

Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับผู้ประกอบการแล้ว ยังส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการเข้ามาใช้บริการของคุณมากยิ่งขึ้น และได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่อีกด้วย

 

 

 

 

9eak
9eak
ทดสอบครับ

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Stay Connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

Latest Articles