แนวทางจัดการปัญหา พนักงานสายเสมอ

0
2316

ถามมาตอบให้ ตอน ๑๕

สมาชิกเพื่อนแท้ฯ ถาม :พนักงานในร้านมักมาทำงานสายบ่อยๆ มีมาตรการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรบ้าง

คสช.เพื่อนแท้ฯ ตอบ : ก่อนอื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับพนักงานแนะนำให้วางกฎระเบียบรับรู้กันตั้งแต่แรกส่วนใครจะบริหารพนักงานสไตล์ไหนก็เป็นเรื่องของบริบทเฉพาะของร้านนั้นๆ แต่อย่างไรก็จะต้องมีกฎระเบียบเป็นมาตรฐานกำหนดไว้ โดยกฎระเบียบนั้นต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมายแรงงานด้วยนะครับ

สำหรับปัญหาพนักงานชอบมาสายแนวทางวางมาตรการจัดการที่แนะนำตามลำดับ ดังนี้ครับ

1.สายครั้งที่ 1 ภายใน 30 วัน ถูกลงโทษตักเตือนด้วยวาจา พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

 

2.สายครั้งที่ 2 ภายใน 30 วัน ถูกลงโทษตักเตือนด้วยวาจา พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

 

3.สายครั้งที่ 3 ภายใน 30 วัน ถูกลงโทษตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรครั้งที่ 1(ระบุเรื่องการตัดเงินรางวัลการพักงาน หรือโทษอื่นๆ) พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

 

4.สายครั้งที่ 4 ภายใน 30 วัน ถูกลงโทษตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรครั้งที่ 2หักค่า Tip ประจำเดือนในเดือนนั้น พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

 

5.สายครั้งที่ 5 ภายใน 30 วัน ถูกลงโทษตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรครั้งที่ 3หักค่าสวัสดิการเงินรางวัลประจำเดือนในเดือนนั้น พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

 

6.สายครั้งที่ 6 ภายใน 30 วัน ถูกลงโทษตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรครั้งที่ 4หักค่าสวัสดิการเงินรางวัลประจำปีร้อยละ 50 พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

 

7.สายครั้งที่ 7 ภายใน 30 วัน ถูกลงโทษตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรครั้งที่ 5 งดการขึ้นเงินเดือนประจำปีและโบนัสประจำปี พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

 

8.สายครั้งที่ 8 ภายใน 30 วัน ให้พ้นสภาพพนักงาน

 

เป็นบทลงโทษในรอบเดือนทำงานนั้นๆ แต่หากเดือนที่ผ่านมาพนักงานเคยถูกตักเตือนด้วยวาจามาแล้ว 2 ครั้งเริ่มเดือนใหม่ยังสายอีกให้เตือนด้วยลายลักษณ์อักษรได้เลย

ค่าแรง พนักงาน ร้านอาหาร
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

ในส่วนเกณฑ์การตัดสินการมาสายนั้นมีหลายวิธีเช่น

 

? พนักงานมาทำงานสายตั้งแต่ 1 – 15 นาที นับเป็น 15 นาที

? พนักงานมาทำงานสายตั้งแต่ 16 – 30 นาที นับเป็น 30 นาที

?พนักงานมาทำงานสายตั้งแต่ 31 – 60 นาที นับเป็น 1 ชั่วโมง

 

โดยถ้าเป็นพนักงานประจำการมาสายจะไม่ถูกหักเงินแต่จะถูกบันทึกไว้ เพื่อมีผลต่อการปรับเงินเดือน โบนัส และการปรับตำแหน่ง

แต่ถ้าเป็นพนักงาน Part time จะถูกตัดชั่วโมงการทำงาน และมีผลต่อในการให้ชั่วโมงการทำงานในอนาคต เช่น ปกติให้วันละ 6 ชั่วโมง แต่หากมีการมาสายเกิน 2 ครั้งในรอบเดือน ชั่วโมงการทำงานเดือนถัดไปจะถูกลดลง

แต่ในการลงโทษพนักงานต้องคำนึงไว้ว่า “ห้ามผิดกฎหมายแรงงาน” ที่สำคัญคือ “ห้ามหักเงินในเงินเดือน” ซึ่งสิ่งที่จะลงโทษได้คือ หักสวัสดิการต่างๆ แทน


Food cost ร้าน อาหาร
TR:กระต่ายดำ124

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here