คุณสมบัติของร้านอาหารไทยที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้ใช้ตรา Thai SELECT

Thai SELECT ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการรับรองร้านอาหารไทยที่มีวิธีการปรุงและรสชาติไทยที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อยกระดับ ร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น ภายใต้สโลแกน “อาหารไทยต้อง Thai SELECT” ตรารับรองสัญลักษณ์ Thai SELECT

คุณสมบัติของร้านอาหารไทยที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้ใช้ตรา Thai SELECT

1. Thai SELECT มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหารทั้งหมด มีการตกแต่งบรรยากาศร้านอาหารแบบไทย หรือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทย ใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารไทย

2. ร้านอาหารไทยที่ได้ตรา Thai SELECT เป็นการบ่งชี้ว่าร้านอาหารสามารถปรุงอาหารไทยได้ตามมาตรฐานอาหารไทย ตามแบบ วิธีการปรุงอาหารไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทย แต่ไม่ใช่การรับรอง (Certify) มาตรฐานสถานประกอบการ เนื่องจาก มีหน่วยงานสาธารณสุขดำเนินการอยู่แล้ว

3. เปิดให้บริการแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. อายุการใช้ตรา Thai SELECT อายุ 3 ปี หากประสงค์จะต่ออายุตรา ผู้ที่ได้รับตราจะต้องยื่นใบสมัครขอต่ออายุก่อนวันหมดอายุ 3 เดือน

5. ผู้ที่ได้ตรา Thai SELECT จะได้รับประกาศนียบัตร ลงนามโดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และระบุปีที่ได้รับ

6. ร้านอาหารไทยที่มีมากกว่า 1 สาขา แต่ละสาขาต้องยื่นใบสมัครขอใช้หรือต่ออายุการใช้ตรา Thai SELECT แยกจากสาขาอื่น

7.ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบและให้คะแนนตามคู่มือการให้คะแนนโดยกรรมการ หรือผู้แทน ที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า

ผู้ที่ได้รับตรา Thai SELECT จะได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริการในประเทศไทยใน Application : Thai SELECT

เกณฑ์การให้คะแนนการตรวจร้านอาหารไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองธุรกิจบริการ 02 547 5962

E-mail : Thaiselectdbd@gmail.com

Facebook Page : https://web.facebook.com/thaiselectthailand/?ref=page_internal

Thai SELECT | เพื่อนแท้ร้านอาหาร

หมายเหตุ : ร้านอาหารที่จะได้รับตราสัญลักษณ์
Thai SELECT Premium หมายถึง ร้านอาหารที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม และเป็นร้านที่ขายอาหารไทยแท้ มีการตกแต่งสวยงามและบริการเป็นเลิศ จะต้องได้คะแนน 90คะแนนขึ้นไป
➢ Thai SELECT หมายถึง ร้านอาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยม และเป็นร้าน ที่ขายอาหารไทยต้นตำรับคุณภาพดีจะต้องได้คะแนน 75 – 89 คะแนน
➢ Thai SELECT UNIQUE หมายถึง ร้านอาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยม เป็นร้านที่ขายอาหารไทยต้นตำรับคณุภาพดีและมีเมนูอาหารที่อนุรักษ์ อัตลักษณ์ท้องถิ่นจะต้องได้คะแนน 75 – 89 คะแนน

9eak
9eak
ทดสอบครับ

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Stay Connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

Latest Articles