new-logo-เพื่อนแท้ร้านอาหาร

เพื่อนแท้
ร้านอาหาร

วิธี จัดการปัญหาพนักงาน ร้านอาหาร

5 วิธีจัดการ “คน” สไตล์ CEO ซานตา เฟ่ สเต๊ก

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆ มีสาระต่อคนทำร้านอาหารที่ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณสุรชัย ชาญอนุเดช CEO ซานตา เฟ่ สเต๊ก หลายคนอาจคิดว่า ซานตา เฟ่ สเต๊ก เกิดจากความพร้อม เกิดจากคนที่มีฐานะดี หรือกลุ่มทุนต่างประเทศ แต่ในความจริงแล้ว ซานตา เฟ่ สเต๊กมีจุดที่มาจากความคิดของคนธรรมดาๆ คนหนึ่งที่เห็นโอกาสในธุรกิจร้านอาหาร ยอมลาออกจากพนักงานแบงค์ไปสมัครเป็นพนักงานร้านอาหารเพื่อเรียนรู้ธุรกิจร้านอาหารก่อนตัดสินใจลงทุนทำร้านอาหารของตัวเองเริ่มจากร้านเล็กๆ ในโรงพยาบาล ก่อนขยายสาขา ไปไกลถึงต่างประเทศ ดูเหมือนกิจการจะสำเร็จแต่สุดท้ายเจ๊งเป็นหนี้เกือบร้อยล้าน ก่อนที่เขาจะสู้ใหม่เรียนรู้จากความล้มเหลวจนกลายมาเป็น ซานตา เฟ่ สเต๊ก แบรนด์ที่มีมูลค่าหลักพันล้านบาทในทุกวันนี้ ซึ่งหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ ซานตา เฟ่ สเต๊ก กลายเป็นแบรนด์ร้านสเต๊กอันดับต้น ๆ ของประเทศ มาจากปัญหาเรื่อง “คน”

พนักงานร้านอาหาร ซานตาเฟ่ สเต๊ก

ถ้าขาดคน ระบบดีแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์

คุณสุรชัยเล่าย้อนถึงจุดที่มาของแนวคิดทำซานตา เฟ่ สเต๊กให้ฟังว่า แม้ว่าการสร้างระบบให้กับธุรกิจคือหนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ต่อให้ระบบดีแค่ไหน หากขาดคน ระบบนั้นก็จะไม่ถูกขับเคลื่อน “คน” จึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร เพราะทุกความสำเร็จและความล้มเหลว ล้วนมีสาเหตุมาจากคน

หลักสูตรจัดกาพนักงานร้านอาหาร

“มีคำกล่าวไว้ว่า |คน| หรือความหมายในที่นี้คือ |พนักงาน| เป็นทรัพย์สินขององค์กร ผมขอเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งว่า นอกจากจะเป็นทรัพย์สินแล้ว พนักงานยังสามารถกลายเป็นหนี้สินที่สร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้อย่างรุนแรง เช่น หากพนักงานขององค์กรหนึ่งลาออกไปพร้อมกับสูตรการผลิต หรือฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมด พนักงานคนนั้นสามารถทำประโยชน์จากสิ่งที่เขานำติดตัวไป แล้วทิ้งความเสียหายไว้ให้กับองค์กรเก่าได้อย่างคาดไม่ถึง

ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวล้ำเพียงใดแต่ที่สุดแล้ว ธุรกิจก็ยังขับเคลื่อนด้วยคนอยู่ดีจัดการเรื่องคนได้ ธุรกิจก็สำเร็จ

พนักงานร้านอาหาร ซานตาเฟ่ สเต๊กระบบที่ดีต้องช่วยให้คนทำงานได้ดี

“ตลอดช่วงเวลาของการทำร้านอาหารครัวไท มีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอด สาเหตุสำคัญมาจากคน ทั้งคนสร้างระบบที่ไม่ได้ลงไปสัมผัสกับปัญหาจริงๆ ทำให้ระบบที่ถูกสร้างขึ้นแม้จะเป็นระบบที่ดีแต่กลับไม่เหมาะกับองค์กรที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และคนทำงานบางส่วนขาดประสิทธิภาพ ไม่ยอมรับระบบ ใช้ความคุ้นชินทำงาน ทำให้ยิ่งเพิ่มปัญหาแทบทุกจุดโดยเฉพาะการพึ่งพาทักษะของคนเป็นหลัก ถือเป็นจุดเสี่ยงของธุรกิจอย่างมาก”

เพราะพึ่งแต่ทักษะ ร้านอาหารจึงโตยาก

“ในวันที่ร้านครัวไทเกิดปัญหาพ่อครัวแม่ครัว ลาออก ทำให้ผมเห็นช่องโหว่สำคัญของธุรกิจร้านอาหารที่ต้องพึ่งทักษะคนทำงาน เป็นจุดเริ่มต้นความคิดที่จะทำร้านอาหารที่พึ่งพาทักษะคนให้น้อยที่สุด จึงกลายเป็นที่มาของซานตา เฟ่ สเต๊ก ในปัจจุบัน”

ระวังตัวปัญหาขององค์กรคือ ตัวเราเอง

“ดังนั้น เรื่องของคนจึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญและมีระบบจัดการที่เหมาะสมกับองค์กรของตัวเอง แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็ต้องระวังด้วยว่า ปัญหาเรื่องคน ไม่ว่าจะเป็น คนขาดประสิทธิภาพ คนไม่เข้ากับระบบ ฯลฯ เกิดจากตัวผู้บริหารเองหรือไม่ที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นตัวปัญหา เพราะหากเป็นลักษณะที่ว่านี้ก็จะยิ่งทำให้มีแต่ปัญหาเพราะผู้บริหารคือคนออกนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ความวุ่นวาย ความผิดพลาดก็จะเกิดต่อเนื่องไปทั้งองค์กร ผลคือ ปัญหายิ่งสะสมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ระบบรวนไปหมด และอาจร้ายแรงถึงขั้นเจ๊งได้”

พนักงานร้านอาหาร ซานตาเฟ่ สเต๊ก

5 วิธีจัดการกับคนสไตล์ CEO ซานตา เฟ่ สเต๊ก

“ถ้าคุณต้องการเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นกับธุรกิจที่ทำ ผมมีวิธีจัดการกับคนมาแนะนำ 5 ข้อ คือ

1.ลงไปทำงานทุกจุดด้วยตัวเอง เพื่อเรียนรู้และนำข้อมูลจริงมาสร้าง หรือปรับปรุงระบบ

2.รักษาระบบอย่าให้อ่อนแอ

3.เอาคนไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ยอมรับระบบออกไปให้เร็วที่สุด

4.อย่าทำตัวเป็นคนสร้างปัญหา แต่ต้องเป็นคนพร้อมแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง

5.ให้ความสำคัญกับคน ใส่ความจริงใจลงไป ให้เครื่องมือ และพัฒนาเขา แล้วคนจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าแก่องค์กรตามมา”

พนักงานร้านอาหาร ซานตาเฟ่ สเต๊ก

เป็นประสบการณ์ที่เพื่อน ๆ สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้ จริง เพราะกว่าที่ซานตาเฟ่ สเต๊ก จะกลายเป็นแบรนด์สเต็กเชนเรสเตอรองอันดับต้น ๆ ของประเทศ ก็เคยผ่านจุด SME เล็ก ๆ มาก่อน ผ่านอุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ ที่SME ทุกรายต้องเจอไม่ต่างกัน

หลายครั้งเราพบว่าร้านอาหาร SME ผู้ประกอบการมักมองลูกจ้างเป็นแค่ลูกจ้าง และมองในมุมตัวเองต้องได้รับประโยชน์จากค่าจ้างมากที่สุด ซึ่งเพื่อน ๆ ก็จะได้แค่ลูกจ้างที่มาทำงาน รับเงินแล้วก็กลับ จ้าวงเท่าไหนทำเท่านั้น ที่ไหนให้ดีกว่าก็ไป ร้านเพื่อน ๆ ก็จะเจอแต่ปัญหาเรื่องคนไม่จบสิ้น ต่างจากร้านที่สำเร็จ ร้านที่แทบไม่มีปัญหาเรื่องคนซึ่งจะมองพนักงานเป็นสินทรัพย์ขององค์กร เพราะพนักงานคือส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้งานในร้านเดินไปได้ เพราะพนักงานคือคนสำคัญที่ทำให้ร้านเกิดรายได้เข้ามา

เขาจึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน และ สอนพนักงานให้ทำตามระบบ การสอนพนักงานให้ทำตามระบบมีความสำคัญมาก เพราะต่อให้ร้านเพื่อน ๆ จะมีระบบดีแค่ไหน แต่หากพนักงานไม่รู้ว่าระบบคืออะไร ไม่รู้ว่าทำไมต้องทำ ทำแล้วได้อะไร ระบบก็จะไม่เป็นระบบ ปัญหาก็จะเกิดตามมาไม่จบอยู่ดี


หลักสูตร People Restaurant Management (PRM)

[สอนคนให้เป็นระบบบริหารทีมงานให้ร้านเติบโตแบบเชนเรสเตอร์รอง]

สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีเป้าหมายต้องการให้ร้านเติบโต เป็นระบบ หมดปัญหาเรื่องคน ถ้าขอร้องได้ จะขอให้เพื่อน ๆ มาเข้าอบรมหลักสูตร People Restaurant Management (PRM) เป็นหลักสูตรสำคัญและจำเป็นสำหรับร้านอาหารที่ต้องการเติบโตอย่างเป็นระบบ

People Restaurant Management (PRM)

หลักสูตร People Restaurant Management (PRM)

[สอนคนให้เป็นระบบบริหารทีมงานให้ร้านเติบโตแบบเชนเรสเตอร์รอง]

▬▬▬▬▬
อีกหนึ่งหลักสูตรที่เกิดมาจาก
ความต้องการและปัญหาของเพื่อน ๆ คนทำร้านอาหาร
เพราะคนคือหัวใจสำคัญของธุรกิจร้านอาหาร
ต่อให้ระบบดีเพียงใด
แต่หากการบริหารคนผิดพลาด
ก็จะเกิดปัญหาปวดหัว
แบบที่ร้านของเพื่อน ๆ ส่วนใหญ่ประสบอยู่
  • ทำงานผิดพลาด ขาดมาตรฐาน
  • ไม่ยอมรับกฎระเบียบ
  • อัตราการลาออกสูง
  • รักษาพนักงานดี ๆ ไม่ได้
  • อัตรา ขาด ลา มาสาย สูง
  • ขาดจิตสำนึกในหน้าที่
  • หาช่องอู้งาน
  • เกิดความขัดแย้ง แบ่งฝ่าย
  • ยกพวกออก
  • ฯลฯ

Cost Control For Restaurant SME

หลักสูตรนี้มีทุกคำตอบ
และวิธีบริหารพนักงานให้เป็นระบบแบบเชนเรสเตอร์รอง

เพราะหากร้านไหนจัดการพนักงานแย่ โอกาสโตเท่ากับ0

▬▬▬▬▬
? หลักสูตรนี้มุ่งหวังผลลัพธ์ 3 ข้อเป็นสำคัญ
1.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีเครื่องมือในการวางระบบบริหารทีมงานให้เป็นระบบ
2.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีเครื่องมือในการจัดการบุคคลากรภายในร้านแต่ละตำแหน่ง
3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ธุรกิจเติบโตยั่งยืน
พนักงานมีคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพการทำงานที่ดี
▬▬▬▬▬
?บรรยายโดย
คุณสุชัย ชาญกิตติวิรุฬห์
GM มานีมีหม้อ
ผู้มากประสบการณ์
ในการบริหารงานร้านอาหาร
ระดับชั้นนำของประเทศ
ทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างชาติมากว่า 35 ปี
เป็นหนึ่งในบุคคลผู้รู้ลึกและรู้จริง
รู้ทุกเรื่องการบริหารร้านอาหาร
และไม่บ่อยที่ท่านจะยอมเป็นวิทยากรหลักตลอดหลักสูตร
จึงเป็นโอกาสพิเศษมาก ๆ
ที่เพื่อน ๆ จะได้เรียนรู้
จากอีกหนึ่งประสบการณ์ตัวจริง!
▬▬▬▬▬
?รับจำนวนจำกัดเพื่อเรียนแบบใกล้ชิดกันเอง
:
อบรมวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
➡เวลา 9.00 น.-16.00 น.
➡ สถานที่อบรม
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
➡ อัตราค่าหลักสูตร
⏩พิเศษที่สุดเพียง  4,500 บาท/คน เท่านั้น
 (เฉพาะผู้ต้องการใบกำกับภาษี บวกVatเพิ่ม 7%)
:
➡เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
➡ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวนจำกัด

Cost Control For Restaurant SME

READ  กลยุทธ์มัดใจลูกค้า ให้เป็นลูกคาประจำ สไตล์ Salad Factory

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนแท้ร้านอาหาร ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Up Sell & Down Cost