5 วิธีจัดการ “คน” สไตล์ CEO ซานตา เฟ่ สเต๊ก

เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆ มีสาระต่อคนทำร้านอาหารที่ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณสุรชัย ชาญอนุเดช CEO ซานตา เฟ่ สเต๊ก หลายคนอาจคิดว่า ซานตา เฟ่ สเต๊ก เกิดจากความพร้อม เกิดจากคนที่มีฐานะดี หรือกลุ่มทุนต่างประเทศ แต่ในความจริงแล้ว ซานตา เฟ่ สเต๊กมีจุดที่มาจากความคิดของคนธรรมดาๆ คนหนึ่งที่เห็นโอกาสในธุรกิจร้านอาหาร ยอมลาออกจากพนักงานแบงค์ไปสมัครเป็นพนักงานร้านอาหารเพื่อเรียนรู้ธุรกิจร้านอาหารก่อนตัดสินใจลงทุนทำร้านอาหารของตัวเองเริ่มจากร้านเล็กๆ ในโรงพยาบาล ก่อนขยายสาขา ไปไกลถึงต่างประเทศ ดูเหมือนกิจการจะสำเร็จแต่สุดท้ายเจ๊งเป็นหนี้เกือบร้อยล้าน ก่อนที่เขาจะสู้ใหม่เรียนรู้จากความล้มเหลวจนกลายมาเป็น ซานตา เฟ่ สเต๊ก แบรนด์ที่มีมูลค่าหลักพันล้านบาทในทุกวันนี้ ซึ่งหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ ซานตา เฟ่ สเต๊ก กลายเป็นแบรนด์ร้านสเต๊กอันดับต้น ๆ ของประเทศ มาจากปัญหาเรื่อง “คน”

พนักงานร้านอาหาร ซานตาเฟ่ สเต๊ก

ถ้าขาดคน ระบบดีแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์

คุณสุรชัยเล่าย้อนถึงจุดที่มาของแนวคิดทำซานตา เฟ่ สเต๊กให้ฟังว่า แม้ว่าการสร้างระบบให้กับธุรกิจคือหนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ต่อให้ระบบดีแค่ไหน หากขาดคน ระบบนั้นก็จะไม่ถูกขับเคลื่อน “คน” จึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร เพราะทุกความสำเร็จและความล้มเหลว ล้วนมีสาเหตุมาจากคน

หลักสูตรจัดกาพนักงานร้านอาหาร

“มีคำกล่าวไว้ว่า |คน| หรือความหมายในที่นี้คือ |พนักงาน| เป็นทรัพย์สินขององค์กร ผมขอเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งว่า นอกจากจะเป็นทรัพย์สินแล้ว พนักงานยังสามารถกลายเป็นหนี้สินที่สร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้อย่างรุนแรง เช่น หากพนักงานขององค์กรหนึ่งลาออกไปพร้อมกับสูตรการผลิต หรือฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมด พนักงานคนนั้นสามารถทำประโยชน์จากสิ่งที่เขานำติดตัวไป แล้วทิ้งความเสียหายไว้ให้กับองค์กรเก่าได้อย่างคาดไม่ถึง

ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวล้ำเพียงใดแต่ที่สุดแล้ว ธุรกิจก็ยังขับเคลื่อนด้วยคนอยู่ดีจัดการเรื่องคนได้ ธุรกิจก็สำเร็จ

พนักงานร้านอาหาร ซานตาเฟ่ สเต๊กระบบที่ดีต้องช่วยให้คนทำงานได้ดี

“ตลอดช่วงเวลาของการทำร้านอาหารครัวไท มีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอด สาเหตุสำคัญมาจากคน ทั้งคนสร้างระบบที่ไม่ได้ลงไปสัมผัสกับปัญหาจริงๆ ทำให้ระบบที่ถูกสร้างขึ้นแม้จะเป็นระบบที่ดีแต่กลับไม่เหมาะกับองค์กรที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และคนทำงานบางส่วนขาดประสิทธิภาพ ไม่ยอมรับระบบ ใช้ความคุ้นชินทำงาน ทำให้ยิ่งเพิ่มปัญหาแทบทุกจุดโดยเฉพาะการพึ่งพาทักษะของคนเป็นหลัก ถือเป็นจุดเสี่ยงของธุรกิจอย่างมาก”

เพราะพึ่งแต่ทักษะ ร้านอาหารจึงโตยาก

“ในวันที่ร้านครัวไทเกิดปัญหาพ่อครัวแม่ครัว ลาออก ทำให้ผมเห็นช่องโหว่สำคัญของธุรกิจร้านอาหารที่ต้องพึ่งทักษะคนทำงาน เป็นจุดเริ่มต้นความคิดที่จะทำร้านอาหารที่พึ่งพาทักษะคนให้น้อยที่สุด จึงกลายเป็นที่มาของซานตา เฟ่ สเต๊ก ในปัจจุบัน”

ระวังตัวปัญหาขององค์กรคือ ตัวเราเอง

“ดังนั้น เรื่องของคนจึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญและมีระบบจัดการที่เหมาะสมกับองค์กรของตัวเอง แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็ต้องระวังด้วยว่า ปัญหาเรื่องคน ไม่ว่าจะเป็น คนขาดประสิทธิภาพ คนไม่เข้ากับระบบ ฯลฯ เกิดจากตัวผู้บริหารเองหรือไม่ที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นตัวปัญหา เพราะหากเป็นลักษณะที่ว่านี้ก็จะยิ่งทำให้มีแต่ปัญหาเพราะผู้บริหารคือคนออกนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ความวุ่นวาย ความผิดพลาดก็จะเกิดต่อเนื่องไปทั้งองค์กร ผลคือ ปัญหายิ่งสะสมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ระบบรวนไปหมด และอาจร้ายแรงถึงขั้นเจ๊งได้”

พนักงานร้านอาหาร ซานตาเฟ่ สเต๊ก

5 วิธีจัดการกับคนสไตล์ CEO ซานตา เฟ่ สเต๊ก

“ถ้าคุณต้องการเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นกับธุรกิจที่ทำ ผมมีวิธีจัดการกับคนมาแนะนำ 5 ข้อ คือ

1.ลงไปทำงานทุกจุดด้วยตัวเอง เพื่อเรียนรู้และนำข้อมูลจริงมาสร้าง หรือปรับปรุงระบบ

2.รักษาระบบอย่าให้อ่อนแอ

3.เอาคนไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ยอมรับระบบออกไปให้เร็วที่สุด

4.อย่าทำตัวเป็นคนสร้างปัญหา แต่ต้องเป็นคนพร้อมแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง

5.ให้ความสำคัญกับคน ใส่ความจริงใจลงไป ให้เครื่องมือ และพัฒนาเขา แล้วคนจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าแก่องค์กรตามมา”

พนักงานร้านอาหาร ซานตาเฟ่ สเต๊ก

เป็นประสบการณ์ที่เพื่อน ๆ สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้ จริง เพราะกว่าที่ซานตาเฟ่ สเต๊ก จะกลายเป็นแบรนด์สเต็กเชนเรสเตอรองอันดับต้น ๆ ของประเทศ ก็เคยผ่านจุด SME เล็ก ๆ มาก่อน ผ่านอุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ ที่SME ทุกรายต้องเจอไม่ต่างกัน

หลายครั้งเราพบว่าร้านอาหาร SME ผู้ประกอบการมักมองลูกจ้างเป็นแค่ลูกจ้าง และมองในมุมตัวเองต้องได้รับประโยชน์จากค่าจ้างมากที่สุด ซึ่งเพื่อน ๆ ก็จะได้แค่ลูกจ้างที่มาทำงาน รับเงินแล้วก็กลับ จ้าวงเท่าไหนทำเท่านั้น ที่ไหนให้ดีกว่าก็ไป ร้านเพื่อน ๆ ก็จะเจอแต่ปัญหาเรื่องคนไม่จบสิ้น ต่างจากร้านที่สำเร็จ ร้านที่แทบไม่มีปัญหาเรื่องคนซึ่งจะมองพนักงานเป็นสินทรัพย์ขององค์กร เพราะพนักงานคือส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้งานในร้านเดินไปได้ เพราะพนักงานคือคนสำคัญที่ทำให้ร้านเกิดรายได้เข้ามา

เขาจึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน และ สอนพนักงานให้ทำตามระบบ การสอนพนักงานให้ทำตามระบบมีความสำคัญมาก เพราะต่อให้ร้านเพื่อน ๆ จะมีระบบดีแค่ไหน แต่หากพนักงานไม่รู้ว่าระบบคืออะไร ไม่รู้ว่าทำไมต้องทำ ทำแล้วได้อะไร ระบบก็จะไม่เป็นระบบ ปัญหาก็จะเกิดตามมาไม่จบอยู่ดี


หลักสูตร People Restaurant Management (PRM)

[สอนคนให้เป็นระบบบริหารทีมงานให้ร้านเติบโตแบบเชนเรสเตอร์รอง]

สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีเป้าหมายต้องการให้ร้านเติบโต เป็นระบบ หมดปัญหาเรื่องคน ถ้าขอร้องได้ จะขอให้เพื่อน ๆ มาเข้าอบรมหลักสูตร People Restaurant Management (PRM) เป็นหลักสูตรสำคัญและจำเป็นสำหรับร้านอาหารที่ต้องการเติบโตอย่างเป็นระบบ

People Restaurant Management (PRM)

หลักสูตร People Restaurant Management (PRM)

[สอนคนให้เป็นระบบบริหารทีมงานให้ร้านเติบโตแบบเชนเรสเตอร์รอง]

▬▬▬▬▬
อีกหนึ่งหลักสูตรที่เกิดมาจาก
ความต้องการและปัญหาของเพื่อน ๆ คนทำร้านอาหาร
เพราะคนคือหัวใจสำคัญของธุรกิจร้านอาหาร
ต่อให้ระบบดีเพียงใด
แต่หากการบริหารคนผิดพลาด
ก็จะเกิดปัญหาปวดหัว
แบบที่ร้านของเพื่อน ๆ ส่วนใหญ่ประสบอยู่
  • ทำงานผิดพลาด ขาดมาตรฐาน
  • ไม่ยอมรับกฎระเบียบ
  • อัตราการลาออกสูง
  • รักษาพนักงานดี ๆ ไม่ได้
  • อัตรา ขาด ลา มาสาย สูง
  • ขาดจิตสำนึกในหน้าที่
  • หาช่องอู้งาน
  • เกิดความขัดแย้ง แบ่งฝ่าย
  • ยกพวกออก
  • ฯลฯ

Cost Control For Restaurant SME

หลักสูตรนี้มีทุกคำตอบ
และวิธีบริหารพนักงานให้เป็นระบบแบบเชนเรสเตอร์รอง

เพราะหากร้านไหนจัดการพนักงานแย่ โอกาสโตเท่ากับ0

▬▬▬▬▬
? หลักสูตรนี้มุ่งหวังผลลัพธ์ 3 ข้อเป็นสำคัญ
1.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีเครื่องมือในการวางระบบบริหารทีมงานให้เป็นระบบ
2.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีเครื่องมือในการจัดการบุคคลากรภายในร้านแต่ละตำแหน่ง
3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ธุรกิจเติบโตยั่งยืน
พนักงานมีคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพการทำงานที่ดี
▬▬▬▬▬
?บรรยายโดย
คุณสุชัย ชาญกิตติวิรุฬห์
GM มานีมีหม้อ
ผู้มากประสบการณ์
ในการบริหารงานร้านอาหาร
ระดับชั้นนำของประเทศ
ทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างชาติมากว่า 35 ปี
เป็นหนึ่งในบุคคลผู้รู้ลึกและรู้จริง
รู้ทุกเรื่องการบริหารร้านอาหาร
และไม่บ่อยที่ท่านจะยอมเป็นวิทยากรหลักตลอดหลักสูตร
จึงเป็นโอกาสพิเศษมาก ๆ
ที่เพื่อน ๆ จะได้เรียนรู้
จากอีกหนึ่งประสบการณ์ตัวจริง!
▬▬▬▬▬
?รับจำนวนจำกัดเพื่อเรียนแบบใกล้ชิดกันเอง
:
อบรมวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
➡เวลา 9.00 น.-16.00 น.
➡ สถานที่อบรม
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
➡ อัตราค่าหลักสูตร
⏩พิเศษที่สุดเพียง  4,500 บาท/คน เท่านั้น
 (เฉพาะผู้ต้องการใบกำกับภาษี บวกVatเพิ่ม 7%)
:
➡เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
➡ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวนจำกัด

Cost Control For Restaurant SME

9eak
9eak
ทดสอบครับ

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Stay Connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

Latest Articles