วันพุธ, มกราคม 20, 2021
ads

วิธีจัดการปัญหาพ่อแม่ครัวเล่นตัว

สัมภาษณ์เจ้าของร้านอาหารกี่คนๆ ปัญหาข้อหนึ่งน่าทุกคนบอกว่าเบื่อที่สุดคือ พ่อแม่ครัวเล่นตัว ลาออก เพราะทุกครั้งที่เกิดปัญหามีผลกระทบใหญ่ต่อกระบวนการผลิต บางร้านถึงขั้นต้องปิดร้านขาดรายได้เพราะไม่มีพ่อแม่ครัว รสชาติอาหารที่เปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนพ่อแม่ครัวก็ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยตรงผู้ประกอบการแต่ละคนต่างหาวิธีไว้ป้องกัน บางคนยอมลงทุนทำครัวกลาง บางคนใช้สูตรเป็นตัวช่วย...

วิธีมองปัญหาแบบเจ้าของกิจการร้านอาหาร พันล้าน!

วันนี้นำเอาวิธีคิด วิธีมองปัญหาของผู้บริหารธุรกิจร้านอาหารระดับพันล้านท่านนึงมาเล่าสู่กัน ผู้บริหารท่านนี้เริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารด้วยเงินเก็บ 1.2 หมื่นบาท ผ่านมา 30 ปี วันนี้ธุรกิจ...