Checklists ระบบของคนทำร้านอาหาร EP.2 Mystery Shopper

0
1791
ระบบ ร้าน อาหาร

มาเรียนรู้เครื่องมือสำหรับ Checklists ระบบของคนทำร้านอาหารกันต่อ ใน EP.1 ได้นำเสนอเรื่องของเอกสารตรวจสอบขั้นตอนการเปิด-ปิดร้านอาหารไปแล้ว ในตอนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องตรวจสอบร้านที่เรีกยว่า Mystery Shopper กัน บอกเลยว่าสำคัญและควรทำอย่างมาก โดยเฉพาะร้านที่ต้องการความเป็นมาตรฐาน ร้านที่มีสาขา

 

ร้าน อาหาร ชาบู นางใน ทาวน์อินทาวน์
รูปประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

หากร้านเพื่อนๆ มีการกำหนดมาตรฐานในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องทำเพื่อประเมินหรือตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ ที่ทำไว้ว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ นั้นก็การแอบตรวจสอบซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

1 การตรวจสอบจากบุคคลภายนอกองค์กร

2 การตรวจสอบภายในองค์กร

 

ซึ่งจะขอโฟกัสเฉพาะข้อแรกคือการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกองค์กร หรือเรียกอีกชื่อว่า Mystery Shopper (MS)

คือการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกที่จะมาใช้บริการและทำการประเมิน “ในมุมมองของลูกค้า” ว่าการได้รับบริการนั้นถูกต้องตามขั้นตอนที่ทางร้านได้กำหนดมาตรฐานไว้หรือไม่และมีความพึงพอใจหรือไม่กับการได้รับบริการต่างๆ

ซึ่งในการเข้าตรวจสอบของ MS นั้นจะต้องใช้แบบฟอร์มเช่นกันในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดมาตรฐาน โดยแบบฟอร์มในการตรวจสอบมีหัวข้อและรายละเอียดตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

Reception : ขั้นตอนการต้อนรับ

Service : ขั้นตอนการบริการ

Speed : ความรวดเร็วการได้รับบริการ

Quality : คุณภาพของอาหารและความถูกต้องของหน้าตาอาหาร

Cleanliness : ความสะอาดโดยรวมของร้าน

ตัวอย่างหัวข้อในการตรวจสอบ Reception

– มีพนักงานยืนเรียกลูกค้าบริเวณหน้าร้านหรือไม่

– เมื่อผู้ตรวจ ได้ยืนบริเวณหน้าร้าน มีพนักงานเข้ามาให้คำแนะนำหรือสอบถามหรือไม่

– เมื่อผู้ตรวจ ได้สอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับร้าน,เมนูอาหาร,โปรโมชั่น ทางพนักงานสามารถให้คำแนะนำได้

ร้าน อาหาร copper buffet

ตัวอย่างหัวข้อในการตรวจสอบ Service

– เมื่อผู้ตรวจ เดินเข้ามาในร้าน พนักงานมีงานกล่าวคำต้อนรับหรือทักทาย

– เมื่อผู้ตรวจ นั่งที่โต๊ะพนักงานได้นำเมนูอาหารของทางร้านมาให้ พร้อมกับแนะนำโปรโมชั่น(ถ้ามี)

– เมื่อผู้ตรวจ สั่งอาหาร พนักงานมีการเชียร์ขายเมนูอาหารอื่นๆ เพิ่มเติม

– เมื่อผู้ตรวจ สั่งอาหารเสร็จสิ้น พนักงานมีการทวนรายการอาหาร

– ในการเสิร์ฟอาหารพนักงานนำอาหารใส่ถาดเสิร์ฟมาด้วยทุกครั้ง

– ในขั้นตอนการชำระเงิน พนักงานได้นำบิลชำระเงินมาส่งให้พร้อมกับแจ้งจำนวนเงิน

– ในขั้นตอนการทอนเงิน พนักงานได้นำใบเสร็จพร้อมเงินทอนมาส่งมอบให้ พร้อมกล่าวคำขอบคุณ

– เมื่อลุกเดินออกจากร้าน พนักงานได้กล่าวคำขอบคุณ

ตัวอย่างหัวข้อในการตรวจสอบ Speed

ในการตรวจสอบ Speed นั้นคือการตรวจสอบเวลาในการได้รับอาหารแต่ละเมนู ซึ่งการเริ่มจับเวลาจะเริ่มตั้งแต่พนักงานทวนรายการอาหารเสร็จและเดินออกจากโต๊ะไปจนถึงเวลาที่ได้รับอาหารแต่ละเมนู โดยในแต่ละเมนูจะมีระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ในแต่ละร้านอาหารว่าจะกำหนดแต่ละเมนูไว้อยู่ที่กี่นาที เช่น

– เครื่องดื่ม ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

– ประเภทข้าวผัด ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

– ประเภทต้มแกง ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

– ประเภทของทอด ใช้เวลาไม่เกิน 8 นาที

– ประเภทปลานึ่ง ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที

– ประเภทซูชิ/ซาซิมิ/มากิ ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

ตัวอย่างหัวข้อในการตรวจสอบ Quality

– หน้าตาอาหารที่สั่งในแต่ละเมนูถูกต้องตามมาตรฐาน

– อาหารร้อนเสิร์ฟร้อน อาหารเย็นเสิร์ฟเย็น

– วัตถุดิบอาหารใส่ถูกต้องครบถ้วนมาตรฐาน

ตัวอย่างหัวข้อในการตรวจสอบ Cleanliness

– โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์บนโต๊ะ เมนูอาหาร สะอาด ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์

– กระจกรอบร้าน ความสะอาดอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้

– พื้นร้าน ความสะอาดอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้

– ห้องน้ำสะอาด (ถ้ามี)

ซึ่งที่กล่าวมานี้คือตัวอย่างรายละเอียดในการตรวจสอบของ MS ดังนั้นหากเพื่อนๆ ต้องการนำไปใช้ แนะนำให้ประยุกต์ให้เหมาะกับร้านของตนเองโดยต้องไม่ลืมว่าการตรวจแบบ MS นี้คือ การตรวจเฉพาะในมุมมองของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเท่านั้น จะไม่มีการตรวจความสะอาดในห้องครัว การจัดเก็บวัตถุดิ หรืออื่นๆ ที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงได้ และหากร้านใดมีเมนูอาหารเยอะ แนะนำให้เลือกมาสำหรับการตรวจไม่กี่รายการก็เพียงพอโดยอาจเน้นในส่วนเมนูที่ Top 10 ของร้านในการตรวจสอบ

 

สำหรับเครื่องมือตัวที่ 2 ก็มีเพียงเท่านี้ การทำร้านอาหารหากต้องการความยั่งยื่น ต้องการลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ เพื่อนๆ ต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบอย่างมาก เพราะระบบจะทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้อย่างมีมาตรฐานและเติบโตได้อย่างยั่งยื่น จะร้านเล็ก กลาง ใหญ่ ระบบมีความสำคัญทั้งนั่น

อนึ่ง 1

เพื่อนแท้ร้านอาหารพร้อมอำนวยความสะดวกแก่เพื่อนๆ ในด้านต่างๆ เพื่อให้กิจการร้านอาหาของเพื่อนๆ ไปให้ถึงความว่า “สำเร็จ ยั่งยืน” เช่น บริการที่ปรึกษา บริการวางระบบต่างๆ บริการตรวจสอบระบบ บริการด้านการตลาด เป็นต้น ทุกๆ บริการในนามเพื่อนแท้ร้านอาหาร เราจะเน้นประสิทธิภาพ มิตรภาพเป็นสำคัญ สนใจสอบถามได้ทุกช่องทาง อินบ็อกแฟนเพจ คอมเม้นใต้โพสต์ โทรศัพท์ อีเมล์

อนึ่ง 2

เพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ติดตาม “เพื่อนแท้ร้านอาหาร” มาโดยตลอดเราจะแจกตัวอย่างแบบฟอร์ม Ep1.Checklists การเปิด-ปิดร้านอาหาร และ Ep2.แบบฟอร์ม Mystery Shopper ให้กับเพื่อนๆ ที่สนใจได้นำไปปรับใช้กัน รายละเอียดการแจกติดตามได้ที่แฟนเพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร วันนี่ 18/9/60 เวลา 15.00 น.


เปิดร้านอาหาร พนักงาน
TR:กระต่ายดำ124
Loading Facebook Comments ...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here