เปิดรับสมัครหลักสูตร People Restaurant Management (PRM) รุ่น 2

เปิดรับสมัครรุ่นสุดท้ายปีนี้

หลักสูตร บริหารคนให้เป็นระบบ จัดการร้านให้โตแบบเชนเรสเตอร์รอง

หลักสูตรนี้สำคัญและจำเป็อย่างไร?

เราแบ่งปันเฉพาะความรู้ที่นำไปปรับใช้ได้ผลจริงเท่านั้น

อีกหนึ่งหลักสูตรที่เกิดมาจาก
ความต้องการและปัญหาของเพื่อน ๆ คนทำร้านอาหาร
เพราะ “คน” คือหัวใจสำคัญของธุรกิจร้านอาหาร
ต่อให้ระบบดีเพียงใด
แต่หากการบริหารคนผิดพลาด
ก็จะเกิดปัญหาปวดหัว
แบบที่ร้านของเพื่อน ๆ ส่วนใหญ่ประสบอยู่

– อัตราการลาออกสูง
– ทำงานไม่เป็นระบบ
– รักษาพนักงานดี ๆ ไม่ได้
– อัตรา ขาด ลา มาสาย สูง
– ขาดจิตสำนึกในหน้าที่
– หาช่องอู้งาน
– เกิดความขัดแย้ง แบ่งฝ่าย
– ยกพวกออก
– ฯลฯ

หลักสูตร People Restaurant Management

มีทุกคำตอบและวิธีบริหารพนักงานแบบร้านอาหารเชนเรสเตอร์รอง
เพราะการบริหารทีมงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ร้านอาหารที่มีวิธีบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ
จะทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเกิน100%
เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
ลดอัตราการลาออก
พนักงานมีอนาคตสดใส
อยู่กับร้านด้วยความสุข
สิ่งเหล่านี้คือฐานสำคัญที่ทำให้กิจการร้านอาหารเติบโตได้
ร้านไหนจัดการพนักงานแย่ โอกาสโตเท่ากับ0


ลงทะเบียน

หลักสูตรนี้มุ่งหวังผลลัพธ์ 4 ข้อเป็นสำคัญ

1.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีเครื่องมือในการวางบริหารทีมงาน
2.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีเครื่องมือในการจัดการบุคคลากรภายในร้านแต่ละตำแหน่ง
3.ช่วยให้เกิดวัฒธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ธุรกิจเติบโตยั่งยืน พนักงานมีคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพการทำงานที่ดี
4.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้ทราบข้อกฎหมายแรงงานเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงในการกระทำผิดกฎหมาย และรู้วิธีจัดการปัญหา

อบรมวันที่ 18-19 กันยายน 2562

รุ่นสุดท้ายของปีหัวข้อหลักสูตร

วันที่ 18 กันยายน 2562

Section 1 – กฎหมายแรงงานที่ผู้ประกอบการมักทำผิด
Section 2 – วิธีการเขียนสัญญาจ้างงานให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
Section 3 – วิธีการหาและรับสมัครพนักงานไทย และต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย
Section 4 -การกำหนดรูปแบบการประเมินพนักงานเพื่อปรับเงินเดือนและให้โบนัส KPI

Section 5 : Q&A

วันที่ 19 กันยายน 2562

Section 6 : การวางโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการให้เหมาะสมกับร้านและการแข่งขัน
Section 7 : การเขียน Job Description เพื่อความชัดเจนในการทำงาน
Section 8 : การเขียน Career Path เพื่อความก้าวหน้าในสายงานและลดอัตราการลาออก
Section 9 : กลยุทธ์รักษาพนักงานให้อยู่กับร้านยาวนานและกลายเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ (Leadership Styles)
Section 9 : รูปแบบการสอนและการให้คำแนะนำพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (4 Step Training Method / Feedback Model)
Section 11 : สูตรการพัฒนาพนักงานและวิธีตักเตือนพนักงานให้กลายเป็นผู้นำ (Coaching & Counselling)
Section 12 : วิธีสร้างระบบตรวจสอบและประเมินผลมาตรฐานร้าน 2 รูปแบบ (Mystery Shopper,Restaurant Audit)
Section 12 : ไขรหัสปัญหายอดฮิตของเรื่องคนกับร้านอาหาร
Section 13 : Q&A


ลงทะเบียน

วิทยากรบรรยาย

หลักสูตร บริหารคนให้เป็นระบบ จัดการร้านให้โตแบบเชนเรสเตอร์รอง

วันที่ 18 กันยายน 2562
อ.พีรพัฒน์ กองทอง
ผู้มากประสบการณ์ด้านHR ธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะ
>ประสบการณ์บรรยาย เช่น
– วิทยากรสถาบัน Food Franchise Institute
– วิทยากรสถาบัน ฝึกอบรมPeopleTraining -วิทยากรบรรยายกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
– วิทยากรบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
– วิทยากรบรรยายพิเศษมหาวิทยาลยัราชภัฏภูก็ต

วันที่ 19 กันยายน 2562
คุณสุชัย ชาญกิตติวิรุฬห์
ผู้มากประสบการณ์ในการบริหารงานร้านอาหารระดับชั้นนำของประเทศทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างชาติมากว่า 35 ปี เป็นหนึ่งในบุคคลผู้รู้ลึกและรู้จริงในทุกเรื่องการบริหารร้านอาหาร และไม่บ่อยที่ท่านจะยอมเป็นวิทยากรหลักตลอดหลักสูตร ประสบการณ์ของท่านมีมากมาย นี่จึงเป็นโอกาสพิเศษมาก ๆ ที่เพื่อน ๆ จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตัวจริง!

รับจำนวนจำกัด รุ่นสุดท้ายของปี

เรียนแบบใกล้ชิดกันเอง/กึ่งที่ปรึกษา/Workshop/กรณีศึกษา

อบรม 2 วัน 18-19 กันยายน 2562

➡เวลา 9.00 น.-16.00 น.
➡ สถานที่อบรม
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
➡ อัตราค่าหลักสูตร (ไม่รวม Vat เฉพาะผู้ต้องการใบกำกับภาษี บวกVatเพิ่ม 7%)
?เพียง 7500 บาท/คน เท่านั้น?
(จากราคาปกติ 12,000 บาท)
*เอกสารการเรียน, อาหารจัดเตรียมไว้พร้อม
:
➡เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
➡ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวนจำกัด
➡หรือ สอบถามสำรองที่นั่งโทร. 0917804724 (คุณโอ๋)
➡ID Line : @tf-restaurant


ลงทะเบียน