หลักสูตรอบรมร้านอาหาร


ทำไมคนเปิดร้านอาหารต้องเข้าร่วมหลักสูตร!

เพราะความรู้คือสิ่งสำคัญ และส่งผลต่ออนาคตกิจการโดยตรง จากประสบการณ์พบปะพูดคุยกับคนทำร้านอาหารเราพบว่า 
หนึ่งในปัญหาสำคัญที่ทำให้ร้านอาหารส่วนใหญ่ไปไม่ถึงเป้าหมาย เพราะขาดความรู้ในการบริหารจัดการร้าน 
เราจึงได้รวบรวมโจทย์ปัญหาต่าง ๆ จากคนทำร้านอาหารโดยตรง
มาออกแบบเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นผลลัพธ์นำความรู้ไปปรับใช้เห็นผลได้จริง 
ทุก ๆ ความรู้ที่เรานำมาแบ่งปัน เน้นการนำไปปฏิบัติ โดยเน้น 3 ประเด็นสำคัญ 
1 การบริหารจัดการร้าน 
2 การบริหารจัดการต้นทุน 
3 การตลาด

Youtube หลักสูตรของเพื่อนแท้ร้านอาหาร

ติดต่อสอบถาม เพื่อนแท้ร้านอาหาร

Line เพื่อนแท้ร้านอาหาร

Facebook
เพื่อนแท้ร้านอาหาร

[elementor-template id=”7647″]