เปิดรับสมัคร หลักสูตร People Restaurant Management (PRM) รุ่น สุดท้ายปี

เปิดรับสมัครรุ่นสุดท้ายปีนี้

หลักสูตร บริหารคนให้เป็นระบบ จัดการร้านให้โตแบบเชนเรสเตอร์รอง

หลักสูตรนี้สำคัญและจำเป็อย่างไร?

เราแบ่งปันเฉพาะความรู้ที่นำไปปรับใช้ได้ผลจริงเท่านั้น

เพราะ “คน”

:

คือหัวใจสำคัญของธุรกิจร้านอาหาร ต่อให้ระบบดีเพียงใด แต่หากบริหารคนไม่เป็น ร้านก็มีแต่ปัญหาเรื่องคนไม่จบไม่สิ้น แบบที่ร้านของเพื่อน ๆ ส่วนใหญ่ประสบอยู่

– อัตราการลาออกสูง

– รักษาพนักงานดี ๆ ไม่ได้

– อัตรา ขาด ลา มาสาย สูง

– ขาดจิตสำนึกในหน้าที่

– หาช่องอู้งาน

– เกิดความขัดแย้ง แบ่งฝ่าย

– ยกพวกออก

– ทุจริต ยักยอก

และ สำคัญ

– เพื่อน ๆ อาจทำผิดกฎหมายแรงงานโดยไม่รู้ตัว

– ฯลฯ

หลักสูตร PRM

People Restaurant Management

[บริหารคนให้เป็นระบบ จัดการร้านให้โตแบบเชนเรสเตอร์รอง]

มีทุกคำตอบและวิธีบริหารพนักงานแบบร้านอาหารเชนเรสเตอร์รอง
เพราะการบริหารทีมงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ร้านอาหารที่มีวิธีบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ
จะทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเกิน100%
เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
ลดอัตราการลาออก
พนักงานมีอนาคตสดใส
อยู่กับร้านด้วยความสุข
สิ่งเหล่านี้คือฐานสำคัญที่ทำให้กิจการร้านอาหารเติบโตได้
ร้านไหนจัดการพนักงานแย่ โอกาสโตเท่ากับ0


ลงทะเบียน

หลักสูตรนี้มุ่งหวังผลลัพธ์ 3 ข้อเป็นสำคัญ

1.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีเครื่องมือในการบริหารทีมงานทำตามระบบ
:
2.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานตั้งใจทำงาน อยู่กับร้านยาวนาน
:
3.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รู้ เข้าใจข้อกฎหมายแรงงานและวิธีการป้องกัน รับมือปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

อบรมวันที่ 18-19 กันยายน 2562

รุ่นสุดท้ายของปีหัวข้อหลักสูตร

?Part 1 เจาะลึกเรื่องกฎหมายแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องรู้ !

บรรยายวันที่ 18 กันยายน 2562

Section 1 – กฎหมายแรงงานที่ผู้ประกอบการมักทำผิด
Section 2 – วิธีการเขียนสัญญาจ้างงานให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานแบบ Win Win
Section 3 – วิธีการหาและรับสมัครพนักงานไทย และต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย
Section 4 -การกำหนดรูปแบบการประเมินพนักงานเพื่อปรับเงินเดือนและให้โบนัส KPI

Section 5 : Q&A

“มี Workshop”

?Part 2 กลยุทธ์บริหารพนักงานให้เป็นระบบ

บรรยายวันที่ 19 กันยายน 2562

Section 1 – สูตรวางโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการให้เหมาะสมกับร้านและการแข่งขัน
Section 2 – สูตรเขียน Job Description เพื่อความชัดเจนในการทำงาน
Section 3 – สูตรเขียน Career Path เพื่อความก้าวหน้าในสายงานและลดอัตราการลาออก
Section 4 – กลยุทธ์รักษาพนักงานให้อยู่กับร้านยาวนานและกลายเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ (Leadership Styles)
Section 5 – กลยุทธ์การสอนและการให้คำแนะนำพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (4 Step Training Method / Feedback Model)
Section 6 – สูตรการพัฒนาพนักงานและวิธีตักเตือนพนักงานให้กลายเป็นผู้นำ (Coaching & Counselling)
Section 7 – วิธีสร้างระบบตรวจสอบและประเมินผลมาตรฐานร้าน 2 รูปแบบ (Mystery Shopper,Restaurant Audit)
Section 8 – ไขรหัสปัญหายอดฮิตของเรื่องคนกับร้านอาหาร
Section 9 – Q&A

“มี Workshop”


ลงทะเบียน

วิทยากรบรรยาย

หลักสูตร บริหารคนให้เป็นระบบ จัดการร้านให้โตแบบเชนเรสเตอร์รอง

วันที่ 18 กันยายน 2562
อ.พีรพัฒน์ กองทอง
ผู้มากประสบการณ์ด้านHR ธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะ
>ประสบการณ์บรรยาย เช่น
– วิทยากรสถาบัน Food Franchise Institute
– วิทยากรสถาบัน ฝึกอบรมPeopleTraining -วิทยากรบรรยายกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
– วิทยากรบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
– วิทยากรบรรยายพิเศษมหาวิทยาลยัราชภัฏภูก็ต

วันที่ 19 กันยายน 2562
อ.สุชัย ชาญกิตติวิรุฬห์
ผู้มากประสบการณ์ในการบริหารงานร้านอาหารระดับชั้นนำของประเทศทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างชาติมากว่า 35 ปี เป็นหนึ่งในบุคคลผู้รู้ลึกและรู้จริงในทุกเรื่องการบริหารร้านอาหาร และไม่บ่อยที่ท่านจะยอมเป็นวิทยากรหลักตลอดหลักสูตร ประสบการณ์ของท่านมีมากมาย นี่จึงเป็นโอกาสพิเศษมาก ๆ ที่เพื่อน ๆ จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตัวจริง!

รับจำนวนจำกัด รุ่นสุดท้ายของปี

เรียนแบบใกล้ชิดกันเอง/กึ่งที่ปรึกษา/Workshop/กรณีศึกษา

อบรม 2 Part 2 วัน 18-19 กันยายน 2562

➡เวลา 9.00 น.-16.00 น.
➡ สถานที่อบรม
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
➡ อัตราค่าหลักสูตร (ไม่รวม Vat เฉพาะผู้ต้องการใบกำกับภาษี บวกVatเพิ่ม 7%)
?ค่าหลักสูตร
?เรียน Part ใด Part หนึ่ง 4,500 บาท/คน
?เรียน 2 Part เพียง 7,500 บาท/คน เท่านั้น?
*เอกสารการเรียน, อาหารจัดเตรียมไว้พร้อม
:
➡เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
➡ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวนจำกัด
➡หรือ สอบถามสำรองที่นั่งโทร. 0917804724 (คุณโอ๋)
➡ID Line : @tf-restaurant


ลงทะเบียน